Kinh Quán rứa Âm tình nhân tát cứu giúp khổ bên trong Vạn từ bỏ chánh tục tạng kinh, ta quen điện thoại tư vấn là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Ghê này là trong số những kinh Ấn Độ soạn thuật, trực thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng cỗ là các kinh đại thừa xung quanh bốn bộ: Hoa Nghiêm, chén bát Nhã, Pháp Hoa cùng Niết Bàn.

Bạn đang xem: Kinh quan am cuu kho


Ảnh minh họa

Trong Phương đẳng bộ chia làm hai bộ chính là Bảo Tích với Đại Tập. Trường hợp phân loại theo hiển mật thì tởm này trực thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì tất cả thần chú Quán cụ Âm người tình tát cứu khổ, điện thoại tư vấn tắt là thần chú cứu vãn khổ.

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán cụ Âm người yêu Tát cứu giúp Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan nắm Âm người thương tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử tởm đại thánh, năng cứu vớt ngục tù, năng cứu vớt trọng bịnh, năng cứu thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc độc nhất thiên biến, tuyệt nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, vừa lòng gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang người tình tát, Hồi Thiện tình nhân tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện bồ tát, ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo, quan lại sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chư đại người thương tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan cầm cố Âm, anh lạc bất tu giải, nên tụng thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim nhân tình kim ý trung nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh bồ Tát Quán cố Âm cứu vãn Khổ

Ảnh minh họa

Kính lạy nhân tình tát Quán nuốm Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm nghìn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, những bậc toàn giác tất cả vô lượng công đức.


Bài liên quan
Ý nghĩa ghê Hoa Nghiêm

Đức Phật dạy dỗ tôn mang A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, hoàn toàn có thể cứu thoát lao tù tù, có thể cứu chữa bịnh nặng, có thể cứu vớt trăm tai nạn ngàn khổ ách. Nếu có tín đồ tụng gớm này được một nghìn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị lìa khổ nạn.”

Quay về phụ thuộc sức oách thần của Phật, tảo về nương tựa sức gia hộ của Phật, để cho mọi bạn không sanh trung khu ác độc, khiến cho mọi người và bạn dạng thân được Phật cứu vớt độ. Xoay về phụ thuộc bồ tát Hồi Quang, tình nhân tát Hồi Thiện, đại thiên vương vãi A Nậu, ý trung nhân tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma cùng phá ác, thì việc quan ải được túa bỏ, việc không chánh xứng đáng ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại người yêu tát, năm trăm vị la hán cứu vãn hộ bạn dạng thân môn sinh (và thân nhân/ gần như người/ chúng sanh) thảy những lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của người thương tát Quán nạm Âm thoải mái và tự nhiên phân rời ra, fan nào chuyên cần tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên và thoải mái được toá bỏ, bay khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, chào đón và vâng làm, người yêu tát Quan vắt Âm ngay tức thì nói thần chú rằng: Kim người thương kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ đồng hồ Phạn, tức là kính lễ, kính lạy, xin thành kính đến, cù về nương tựa (qui y). Đây là lời của chúng sanh nhắm tới Phật, nhân tình tát, giáo pháp, thánh hiền đức tăng mà thốt lên lời thiệt long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán rứa Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ tiệm sát, lắng nghe music của cuộc đời, “soi thấy bởi ngàn đôi mắt và nắm giữ bằng nghìn tay”, sẵn sàng cứu khổ bọn chúng sanh: “Ngàn nơi cầu nguyện ngàn địa điểm ứng, biển cả khổ thuyền dong cứu vãn độ người”. Nhân tình tát Quan cố kỉnh Âm xuất hiện rất nhiều trong hầu hết bom tấn đại thừa, ngài tượng trưng cho đức tánh tự bi (karuna) qua thần lực cứu giúp độ bọn chúng sanh đang buồn bã và phương tiện lực dẫn dắt chúng sanh đi mang đến giải thoát.

Thánh (arya) là khái niệm đối lập với phàm tục. Đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni công ty trương đả phá bốn giai cấp đương thời (sát đế lợi, bà la môn, béo xá và thủ đà la), chính vì như thế những fan gia nhập tăng đoàn là thích tử bình đẳng, ko y cứ vào gia thế, tứ cách, tài sản, rước chánh đạo làm thánh. Fan tìm ước và thực hành thực tế chánh đạo gần như gọi là thánh. Sự xuất gia mong đạo của đức Phật thích hợp Ca call là thánh cầu. Chén bát chánh đạo còn được gọi là bát thánh đạo, tức tám con đường thánh đưa tới niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý vững chắc thật, có cách gọi khác là tứ thánh đế, tứ chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong khiếp này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) hotline đủ là người thương đề tát đỏa, chỉ cho tất cả những người tu hành cơ mà trên thì mong thành Phật bằng trí tuệ, bên dưới thì hóa độ bọn chúng sanh bởi từ bi, là người dân có đủ nhị hạnh: Lợi ình lợi tín đồ và quả cảm cầu Phật quả. Bồ tát Hồi quang là tình nhân tát Soi chiếu lại chổ chính giữa mình. Người thương tát Hồi Thiện là người tình tát quay trở lại tánh thiện vốn có của mình.

Đại thiên vương A Nậu, còn được gọi là A Nậu quan liêu Âm, tức 1 trong 33 ứng thân của nhân tình tát Quan nuốm âm, là mẫu vị ý trung nhân tát ngồi trên gộp đá chú ý ra biển. Như kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc trôi dạt biển khơi lớn, những nạn dữ cá rồng, vì sức niệm quan liêu Âm, sóng bắt buộc nhận chìm”. Vì biển cả cả và cá rồng nhân ái duyên với ao A nậu đạt yêu cầu bồ tát quan lại Âm bắt đầu có tên tuổi như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là bồ tát hoàng cung của chánh pháp, đem ý nghĩa bạn dạng thân là hoàng cung phụng cúng chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ Phạn là bhiksu, tức là thành tựu trọn vẹn, china dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: Niết bàn) hay bước lên chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong những chúng không giống (chúng trung tôn), làvị gắng túc giới pháp (250 giới điều) với oai nghi (không bao gồm cử rượu cồn bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo có 5 nghĩa: Khất sĩ, phá phiền óc (phá ác), thoát ra khỏi nhà cầm tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và có tác dụng ma quân khiếp sợ (bố ma). Vào đó, phá ác, tía ma với khất sĩ được call là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo được dịch là những bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma với phá ác. Tịnh tâm tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo cha ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, nhưng mà phiền óc cũng trực thuộc ma quân, tức đầy đủ sự ác nghiệt, trở ngại cùng phá hoại Phật, Phật pháp và tín đồ hành trì Phật pháp.


Bài liên quan

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang đến 500 vị thanh văn đã hội chứng quả vô học. Trong tứ quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) với a la hán (arahanta), thì từ quả a mãng cầu hàm trở xuống điện thoại tư vấn là bậc hữu học tập vì không được giải thoát trả toàn, còn bắt buộc học tập, trong những khi quả a la hán đã được giải thoát trả toàn, không hề phải học tập nữa nên được gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nói tới trong khiếp Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết phiên bản khởi và kinh Pháp hoa: Phẩm Ngũ bách môn sinh thọ ký. Sau khi đức Phật diệt độ, tôn đưa Đại Ca Diếp từng cùng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng sinh sống thành vương vãi Xá. Ở Trung Hoa, bài toán sùng bái 500 vị la hán siêu thịnh hành. Hiện nay, làm việc Việt Nam, miếu Bái Đính - ninh bình và chùa Minh Thành - Pleiku tất cả tôn tạo thành và thờ tự 500 vị la hán.

Anh lạc (keyura) xuất từ giờ đồng hồ Phạn, chỉ cho xâu chuỗi ngọc qúy mà bạn nam, người bạn nữ qúy tộc Ấn độ ngày xưa thường đeo mang làm cho trang sức. Chữ anh (纓) vào chánh văn có bộ mịch, thỉnh thoảng đồng nghĩa cùng với chữ anh (瓔) tất cả bộ ngọc. Do là phát âm nên dùng chữ anh tất cả bộ mịch hay bộ ngọc đều được cả, mặc dù người ta quen cần sử dụng chữ anh có bộ ngọc hơn. Trong đạo Phật, chuỗi anh lạc được ví như giới phép tắc để trang nghiêm pháp thân. Sự kiện chuỗi anh lạc của người thương tát Quan thế Âm phân ra là theo phẩm Phổ Môn trong tởm Pháp Hoa: sau thời điểm nghe đức phật tán thán thần lực và phương tiện lực của người yêu tát Quan rứa Âm, người yêu tát vô tận Ý ngay tức khắc “cởi xâu chuỗi anh lạc bằng những thứ châu báu đeo vị trí cổ, giá bán trị bởi trăm ngàn lượng vàng mà lại dâng bái cho bồ tát Quan vậy Âm”. Người tình tát Quan nuốm Âm dấn rồi phân ra làm hai phần, 1 phần hiến bái đức Phật say đắm Ca và một trong những phần hiến thờ tháp Phật Đa Bảo. Với thần lực của người thương tát Quan vậy Âm thì sự phân chia chuỗi ngọc không có chút gì nhọc công, cầm trên tay một xâu, tự nhiên trở thành hai xâu ngắn hơn. Fan trì tụng kinh cứu vớt Khổ giỏi thần chú cứu giúp Khổ vẫn dược thoát khỏi khổ nàn một giải pháp tự nhiên, đó chưa hẳn là dựa vào thần lực gia hộ của người tình tát Quan chũm Âm hay sao?

Ảnh minh họa


Biên dịch:

Kinh này rất có thể viết lại làm cho hai phần như sau mang đến dễ hiểu:

Kinh văn:

Đức Phật dạy dỗ tôn đưa A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, có thể cứu thoát lao tù tù, có thể cứu trị bịnh nặng, hoàn toàn có thể cứu vớt trăm tai nạn ngoài ý muốn ngàn khổ ách. Giả dụ có bạn tụng kinh này được một nghìn lần thì bạn dạng thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì các bạn lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của bồ tát Quán thay Âm thoải mái và tự nhiên phân tránh ra, người nào cần mẫn tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên được cởi bỏ, bay khỏi”.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, đón nhận và vâng làm, bồ tát Quan gắng Âm ngay tức khắc nói thần chú rằng: Kim ý trung nhân kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Phát nguyện:


Bài liên quan
Bồ Tát Quán nắm Âm: Vị ý trung nhân Tát hiện tại thân mang đến lòng từ bỏ bi của mười phương Chư Phật

Kính lạy ý trung nhân tát Quan vậy Âm, bậc đại sĩ cứu giúp khổ.

Xem thêm: Top 20 Quán Cafe View Đẹp Giá Rẻ Ở Hà Nội Bạn Nên Đến, Top 10 Quán Cafe View Đẹp Hà Nội Giá Rẻ

Kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, những bậc toàn giác bao gồm vô lượng công đức.

Con xin xoay về nương tựa sức oai nghiêm thần của Phật, tảo về phụ thuộc sức gia hộ của Phật, làm cho mọi bạn không sanh chổ chính giữa ác độc, khiến cho mọi bạn và bản thân được Phật cứu giúp độ.

Con xin xoay về dựa dẫm bồ tát Hồi Quang, bồ tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, ý trung nhân tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma và phá ác, thì việc cửa quan được cởi bỏ, câu hỏi không chánh xứng danh ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại tình nhân tát, năm trăm vị la hán cứu vớt hộ bản thân đệ tử (và thân nhân/ hầu hết người/ chúng sanh) thảy phần nhiều lìa khổ nạn.

Tướng dụng:

Phật nói tởm này cũng tức là thần chú cứu khổ, cực kì cao cả, nhiệm mầu, linh ứng, tín đồ trì tụng kinh này, thần chú này thì tai qua nàn khỏi, hết bịnh, thoát khỏi ngục tù trần gian và ngục tù phiền não, thoát nạn cửa ải và phiền toái, bản thân và mái ấm gia đình bình an, bạn không sanh ác tâm, hóa giải hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của kinh này là sự cứu khổ của bồ tát Quán rứa Âm, biểu lộ qua tâm đại từ bi, trọng tâm bình đẳng, tâm nhắm đến chân tâm, tâm hướng thiện, trung khu cung kính, vai trung phong cứu độ, vai trung phong giữ giới, tâm bỏ ác làm cho lành, trọng tâm rủ vứt phiền não, tâm tin cậy mãnh liệt vào sự cứu giúp độ của Phật, người tình tát, la hán. Trì gớm chú này thì cần hành theo hình tượng như vậy.

Hành pháp:

Trì chú cứu giúp khổ rất nhiều đều được, cụ nhiên càng các càng tốt, như gớm nói một nghìn biến, một muôn biến, một ngàn muôn biến. Hy vọng trì chú này thì trước yêu cầu tụng phát âm kinh văn và phát nguyện như trên đã nói, sau đó trì chú theo tài năng và thì giờ của mỗi người, nên nhất là nên sống theo tinh thần hình tượng của kinh này.

Lời kết:

Ảnh minh họa


Bài liên quan

Phần hồi vị trí hướng của kinh Ngũ bách danh Quán ráng Âm có bài bác kinh Quán cố kỉnh Âm nhân tình tát cứu khổ. Gớm Ngũ bách danh Quán vắt Âm có thể xuất hiện tại trước thời của thiền sư Chuyết Chuyết (1590 - 1644), tức trước cầm cố kỷ 16, do đó kinh Quán núm Âm tình nhân tát cứu vãn khổ cũng lộ diện khá lâu. Điều đáng kể là thần chú cứu vãn khổ trong chánh văn, lưỡng lự vì lý do nào, được biến thành thần chú Thất Phật diệt tội. Thần chú cứu giúp khổ là: “Kim người tình kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, nhân tình đề tát bà ha”, bị sửa lại là: “Kim bà kim bà đế (đúng nên là ly bà ly bà đế), mong ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha”. Thần chú Thất Phật diệt tội, trích từ kinh Đại phương quảng đà la ni, là thần chú của bảy tiên phật trong vượt khứ đã nói ra cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch rất có thể sám hối, hoàn thành tội, được phước. Chắc hẳn rằng vì chánh văn là “kim tình nhân kim tình nhân đế” gần giống với “ly bà ly bà đế” cần ráp nối phần sau, giữ nguyên câu trước có sửa thay đổi “kim bà kim bà đế”.

Mẹ tôi thời gian còn bé dại đã được ông ngoại dạy cho bài xích kinh này, bảo học thuộc cùng trì tụng. Nghe mẹ tôi kể, thời gian pháo rơi đạn lạc thời chiến tranh, tại nước ngoài ô tp Huế, một căn nhà hàng xóm thoát nạn pháo kích do trong nhà có người trì tụng kinh này. Gồm câu là “phàm có cảm thì gần như thông, phải cầu gì nhưng mà chẳng ứng”, lúc gặp bất kể hoạn nạn, đau khổ nào bạn có thể thầm niệm ngắn gọn, như một câu thần chú, như sau: Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng già da, nam tế bào Quan vắt Âm người yêu tát ma ha tát, dịch bịnh tiêu trừ (có thể thay đổi lời cầu xin), ta bà ha. Đây là trích trong ghê Phật thuyết đoạn ôn (Tục tạng, quyển 1, số 19), kinh nói về việc thành vương Xá bị ôn dịch, fan chết vô số, tôn mang A Nan thỉnh Phật dạy cách thức cứu tế, đức Phật dạy dỗ đọc lời nguyện như trên, nạm là ôn dịch đẩy lui.

Con về dựa dẫm Phật, bậc giác ngộ gửi đường chỉ lối cho bé trong cuộc đời.

Con về dựa dẫm Pháp, tuyến đường của tình thương với hiểu biết.

Con về dựa dẫm Tăng, bọn chúng nguyện sinh sống một cuộc sống ly nhiễm và tỉnh thức.

Con về dựa dẫm bồ tát Quan cầm Âm, vị đại sĩ sở hữu con bởi ngàn tay, soi thấy con bởi ngàn mắt, làm cho con bặt hết yếu tố tội ác, tạo cho con phân phát khởi và thực hành hạnh từ bi.

Con thương hiệu là....., pháp danh....., cầu cho bạn dạng thân, thân nhân, bọn chúng sanh, toàn bộ cùng được....., ta bà ha.

Ngưỡng nguyện đức đại ai oán Thế Âm thuộc Phật Pháp Tăng, vô thượng Tam bảo, mật thùy chứng minh gia hộ.

Xin tin cẩn và cầu nguyện theo hình tượng của khiếp văn mà đức Phật đã nói.

Sáng niệm Quán vậy Âm, chiều niệm Quán thế Âm, niệm niệm theo trọng tâm khởi, niệm Phật chẳng rời tâm.