Với giải vở bài bác tập hóa học lớp 9 Chương 1: những loại hợp chất vô cơ chi tiết được biên soạn bám quá sát nội dung VBT hóa học 9 góp học sinh dễ ợt xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập vào Vở bài tập Hóa 9 Chương 1. Mời các bạn đón xem:


Bạn đang xem: Vở bài tập hóa học 9

Mục lục Giải Vở bài tập Hóa 9 Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ

Bài 1: đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về việc phân một số loại oxit

Bài 2: một vài oxit quan lại trọng: canxi oxit

Bài 3: tính chất hóa học tập của axit

Bài 4: một số axit quan liêu trọng

Bài 5: Luyện tập: tính chất hóa học tập của oxit cùng axit

Bài 7: tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: một số bazơ đặc biệt - Natri hiđroxit NaOH

Bài 8: một số bazơ quan trọng - canxi HIĐROXIT (Ca(OH)2) - Thang pH

Bài 9: tính chất hóa học của muối

Bài 10: một số muối quan tiền trọng

Bài 11: Phân bón hóa học

Bài 12: mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13: rèn luyện chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime1 152 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Lớp 9


chất hóa học 9

các dạng bài tập chất hóa học lớp 9

Đề thi chất hóa học 9

định hướng Hóa học tập 9

Giải vở bài xích tập hóa học 9

Giải sbt chất hóa học 9

Giải sgk chất hóa học 9


Ngữ văn 9

Văn mẫu lớp 9

biên soạn văn 9 (ngắn nhất)

biên soạn văn 9 (hay nhất)

tóm tắt thành tích Ngữ văn 9


Toán 9

Đề thi Toán 9

những dạng bài xích tập Toán lớp 9

định hướng Toán 9

Giải sbt Toán 9

Giải sgk Toán 9


giờ đồng hồ Anh 9

Giải sbt giờ Anh 9 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 9

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 9

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 9 (thí điểm)

Đề thi giờ Anh 9


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Theo Từng Bài (Có Đáp Án) Pdf

Sinh học 9

Giải sbt Sinh học tập 9

định hướng Sinh học tập 9

Giải vở bài bác tập Sinh học 9

Giải sgk Sinh học 9


thứ Lí 9

Đề thi đồ lí 9

định hướng Vật Lí 9

Giải sbt trang bị Lí 9

Giải sgk đồ vật Lí 9


Địa Lí 9

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9

định hướng Địa Lí 9

Giải sgk Địa Lí 9


Tin học 9

Giải sgk Tin học tập 9


giáo dục và đào tạo công dân 9

triết lý Giáo dục công dân 9


lịch sử dân tộc 9

Đề thi lịch sử vẻ vang 9

Giải Tập phiên bản đồ lịch sử hào hùng 9

Giải vở bài bác tập lịch sử hào hùng 9


*

ra mắt
link
chế độ
kết nối