TỰ HỌC LẬP TRÌNH GOOGLE APPS SCRIPT TRONG GOOGLE SHEETS

Tất cả mọi thứ dưới đây đều được tạo ra bởi Google Sheets + thiết kế Google Apps Script:

1. Ví dụ về 1 CRM (phần mềm quan tâm khách hàng đơn giản)https://www.youtube.com/watch?v=r9Pflcr4DWk

2.

Xem thêm: Tìm Bài Thơ Với Lời " Ba Vạn Sáu Ngàn Ngày Là Mấy, Ba Vạn Sáu Ngàn Ngày Là Mấy

Phần mềm CRM có giao diện Web, lưu dữ liệu trong Google Sheetshttps://ndthanh.github.io/crm/

3. baovetiengiang.com – 1 trang share bài viết, thông tin, dữ liệu được lưu trữ trong Google Sheets, viết bài xích mới qua Formhttps://ndthanh.github.io/baovetiengiang.com/

…v.v.

Và còn tương đối nhiều ví dụ nữa, mang lại lợi ích cho công việc của các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị để học tập chưa? Subscribe kênh YouTube nhằm luôn cập nhật với hầu hết kiến thức tiên tiến nhất nhé:

Danh sách phát:https://www.youtube.com/watch?v=gGgosi7ITR4&list=PLALCv46JuKEL2CmEzyr9_5bzYYGX2p8a6


*

01 Khai báo biến, làm thân quen với debugger, Logger vào Google Apps Scripthttps://youtu.be/gGgosi7ITR4

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng codehttps://youtu.be/dL5LJaeR7Ro

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng vào Google Sheets bằng codehttps://youtu.be/Vn5Z_37ntto

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Scripthttps://youtu.be/TxppSAvoLlY

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Scripthttps://youtu.be/94YfkCiMhwI

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Scripthttps://youtu.be/HZMLvxwLkOg

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ýhttps://youtu.be/qzUzfCZen_A

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Scripthttps://youtu.be/32D07S5DJSA

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Scripthttps://youtu.be/LNXtrnEoBAs

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Scripthttps://youtu.be/ScG9pJ2uE18

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệuhttps://youtu.be/E9cL8hgUniU

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bảnhttps://youtu.be/gyigI8FkdZM

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng caohttps://youtu.be/ljYtW-2vl6U

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặphttps://youtu.be/cEUGxNKc2pY

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF vào Google Apps Scripthttps://youtu.be/s3SC_81sSvc

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Scripthttps://youtu.be/lZ6yuy4Wk_A

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùnghttps://youtu.be/IRKsEpCNdvI

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Scripthttps://youtu.be/jQo4Eo8oJIc

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheethttps://youtu.be/7VGZbATdSfs

20 Cách tạo modal dialog, modeless dialog và sizebar trên google sheets

https://youtu.be/lHWS2IIWRWc

21 Cách tìm dòng cuối cùng trong cột Google Sheetshttps://youtu.be/Zmm4WkA96nA