MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2194/BTC-NSNN V/v yêu cầu và nguồn thực hiện cách tân tiền lương với các chế độ an sinh làng hội năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

Kínhgửi: Ủy ban quần chúng tỉnh lạng ta Sơn.

Bạn đang xem: Công văn 2194/btc

Trên cơ sở report của tỉnh tỉnh lạng sơn tại những văn bạn dạng có liên quan1(địa phương phụ trách về tính đúng đắn của số liệu báo cáo); bộ Tàichính có chủ ý về nhu yếu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương vàcác chính sách an sinh làng mạc hội của tỉnh tp. Lạng sơn năm 2020 như sau:

A. Về nhu cầuvà nguồn kinh phí đầu tư thực hiện cải tân tiền lương (CCTL) năm 2020 của tỉnh LạngSơn:

I. Nhu cầu kinhphí tạo thêm thực hiện tại mức lương đại lý 1,49 triệu đồng/tháng và các loại phụ cấpnăm 2020 là 991.921 triệu đồng, gồm:

1. Yêu cầu kinh phí tạo thêm để thựchiện cách tân tiền lương theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số76/2017/NĐ-CP tính đủ 12 mon là 284.434 triệu đồng.

2. Nhu yếu kinh phí tăng thêm để thựchiện cách tân tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP cùng Nghị định số88/2018/NĐ-CP tính đủ 12 mon là 284.206 triệu đồng.

3. Nhu cầu thực hiện nay mức lương cơ sở1,49 triệu đ theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP là 302.662 triệu đồng, gồm:

- Quỹ chi phí lương, phụ cấp tăng lên đốivới cán bộ, công chức, viên chức khoanh vùng hành chính, sự nghiệp là 250.896 triệuđồng.

- Quỹ chi phí lương, phụ cấp tăng thêm đốivới cán cỗ chuyên trách, công chức buôn bản là 28.108 triệu đồng.

- vận động phí tăng thêm đối với Đạibiểu Hội đồng nhân dân những cấp là2.121 triệu đồng.

- Quỹ trợ cấp cho tăng thêm so với cán bộxã nghỉ câu hỏi hưởng trợ cấp hàng thángtheo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP là 2.586 triệu đồng.

- tởm phí tăng lên để thực hiện cơ chế đối cùng với cán bộ không chăm trách cấp cho xã, thôn cùng tổdân phố năm 2019 là 6.091 triệu đồng.

- gớm phí tăng lên để triển khai chếđộ đối với cán bộ không siêng trách cấp cho xã, thôn cùng tổ dân phố năm 2020 là11.362 triệu đồng.

* Số thông báo chênh lệch bớt 19.835triệu đồng so với số địa phương đề nghị (322.497 triệu đồng) do: sút 14.200triệu đồng quỹ tiền lương, phụ cung cấp tăng thêm so với cán bộ,công chức, viên chức quanh vùng hành chính vì sự nghiệp; sút 5.635 triệu đồng quỹ tiềnlương, phụ cung cấp tăng thêm so với cán bộ chuyên trách cùng công chức xã.

4. Nhu yếu kinh phí tiến hành một sốloại phụ cấp, trợ cấp cho theo quy định là 120.619 triệu đồng, gồm:

- kinh phí tăng do kiểm soát và điều chỉnh địa bànvùng tài chính - làng mạc hội đặc trưng khó khăn theo đưa ra quyết định số131/QĐ-TTg và đưa ra quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ2 tính đủ 12 tháng là 124.029 triệu đồng.

- ngân sách đầu tư thực hiện chế độ nghỉhưu trước tuổi năm 2020 theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là 8.445 triệu đồng.

- ngân sách đầu tư thực hiện chính sách nghỉchờ nghỉ hưu năm 2020 theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là 978 triệu đồng.

- kinh phí phụ cấp dân quân tự vệtăng thêm năm 2020 là 16.830 triệu đồng.

- kinh phí tăng lên thực hiện nay chế độthù lao chức vụ lãnh đạo Hội đặc thù năm 2020 theo quyết định số 30/2011/QĐ-TTg là 3.028 triệu đồng.

II. Nguồn tởm phíNSĐP triển khai CCTL năm 2020 của tỉnh tỉnh lạng sơn là 611.139 triệu đồng, gồm:

- Nguồn 50% tăng thu chi phí địaphương (không đề cập thu tiền áp dụng đất, xổ số kiến thiết) dự trù 2020 so dựtoán 2017 Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ giao là 152.350 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm ngân sách 10% chi thườngxuyên là 139.609 triệu đồng (năm 2017 là 116.931 triệu đồng, phần tạo thêm năm2020 là 22.678 triệu đồng).

- thu nhập sự nghiệp được dành để tạonguồn cải tân tiền lương theo nguyên lý năm 2020 là 14.422 triệu vnd (gồm: họcphí 5.236 triệu đồng, viện chi phí 6.665 triệu đồng, thu nhập khác 2.521 triệu đồng).

- Nguồn một nửa phần NSNN giảm đưa ra hỗ trợhoạt động tiếp tục trong lĩnh vực hành chính và những đơn vị sự nghiệp công lậptheo nghị quyết số 18,19-NQ/TW là 18.186 triệu đồng.

Như vậy, nguồn ngân sách đầu tư thực hiệnCCTL năm 2020 của Tỉnh còn thiếu là 380.782 triệu vnd (991.921 triệu đồng -611.139 triệu đồng).

B. Về tình hìnhthực hiện tại các cơ chế ASXH trên địa bàn tỉnh tp lạng sơn năm 2020:

I. Nguyên tắc cung ứng từ NSTWcho ngân sách tỉnh tp. Lạng sơn để tiến hành các chế độ ASXH trên địa phận Tỉnhnăm 2020:

II. Về nhu cầuvà nguồn kinh phí triển khai một số chính sách ASXH năm 2020:

Căn cứ nguyên tắc hỗ trợ nêu tại MụcI, căn cứ chính sách quy định với trên cơ sở report của tỉnh lạng sơn (địa phươngchịu trách nhiệm về tính đúng mực của số liệu báo cáo), cỗ Tài bao gồm thông báonguồn và yêu cầu kinh phí triển khai các chế độ ASXH do trung ương ban hànhnăm 2020 của tỉnh như sau:

1. Các chế độ thuộc sự nghiệpy tế:

Tỉnh report tổng kinh phí NSNN thựchiện chế độ mua thẻ BHYT là 445.910 triệu đồng.

Xem thêm: Gia Đình Thủy Tổ Phần 4 Tập Hd Vietsub, Phim Gia Đình Thủy Tổ Phần 4

Bộ Tài đúng chuẩn định:

- Tổng kinh phí NSNN thực hiện chínhsách thiết lập thẻ BHYT xác định theo chế độ là 445.285 triệu đồng5, sút 625 triệu đ so cùng với số địa phương ý kiến đề nghị do không xác địnhkinh giá thành thực hiện cơ chế BHYT đối với người từ đầy đủ 80 tuổi trở lên đang hưởngtrợ cấp tuất hàng tháng (theo phương tiện của công cụ BHYT, đối tượng này do BHXHchi trả).

- Nguồn kinh phí đầu tư đã sắp xếp trong dự toán chi bằng phẳng NSĐP năm 2017 (và được ổn định tronggiai đoạn 2017-2020) để tiến hành cácchính sách ASXH trực thuộc sự nghiệp y tế là 325.864 triệu đồng6.

- ngân sách đầu tư NSNN cung ứng còn thiếu thốn là119.421 triệu đ (445.285 triệu vnd - 325.864 triệu đồng).

2. Các chính sách thuộc sự nghiệpđảm bảo làng hội:

Tỉnh report tổngkinh phí thực hiện một số chính sách thuộc sự nghiệp bảo đảm xã hội là 148.591triệu đồng.

Bộ Tài đúng chuẩn định:

- Tổng kinh phí đầu tư NSNN triển khai một sốchính sách thuộc sự nghiệp bảo đảm xã hội xác minh theo chính sách là 148.591 triệuđồng7, bằng số ngân sách đầu tư địa phương đề nghị.

- Nguồn ngân sách đầu tư NSNN đã sắp xếp trong dự trù chi cân đối NSĐP năm 2017 (và được định hình tronggiai đoạn 2017-2020) để tiến hành các cơ chế ASXH thuộcsự nghiệp đảm bảo xã hội là 118.997 triệu đồng8.

- kinh phí NSNN hỗ trợ còn thiếu thốn là29.594 triệu đ (148.591 triệu đ - 118.997 triệu đồng).

3. Các chính sách thuộc sự nghiệpgiáo dục - đào tạo:

Tỉnh report tổng nhu yếu kinh phí thựchiện các chế độ thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện là 399.209 triệu đồng9.

Bộ Tài chính xác định:

- Tổng ngân sách đầu tư NSNN cung cấp thực hiệnmột số chế độ thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo khẳng định theo chế độ là399.169 triệu đồng10, bớt 40 triệu đ so vớisố ngân sách đầu tư địa phương đề nghị do xác minh lại kinh phí mua tủ thuốc cần sử dụng chungcủa chế độ đối với học sinh và trường diện tích lớn ở xã,thôn đặc biệt quan trọng khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của chủ yếu phủ.

- Nguồn ngân sách đầu tư NSNN đã bố trí trongdự toán chi phẳng phiu NSĐP năm 2017 (và được định hình trong tiến trình 2017-2020) đểthực hiện các chính sách ASXH trực thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo - huấn luyện là 233.949 triệuđồng11.

- Như vậy, số kinh phí NSNN hỗ trợcòn thiếu thốn là 165.220 triệu vnd (399.169 triệu vnd - 233.949 triệu đồng).

4. Các chế độ thuộc sự nghiệpkinh tế:

Tỉnh report kinh phí tổn NSNN thực hiệnchính sách hỗ trợ bảo đảm và cách tân và phát triển đất trồng lúa là 31.629 triệu đồng.

Bộ Tài chính xác định:

- Tổng kinh phí NSNN tiến hành chínhsách hỗ trợ bảo đảm an toàn và phát triển đất trồng lúa là 31.629 triệu đồng, bởi sốkinh tổn phí địa phương đề nghị.

- Nguồn ngân sách đầu tư NSNN đã sắp xếp trongdự toán chi bằng phẳng NSĐP năm 2017 (và được bình ổn trong quy trình tiến độ 2017-2020) để thực hiện chính sách hỗ trợ bảovệ và cách tân và phát triển đất trồng lúa là 32.690 triệu đồng.

- kinh phí đầu tư NSNN hỗ trợ còn dư là1.061 triệu đ (32.690 triệu đồng - 31.629 triệu đồng).

Tóm lại:

(1) Về nguồn thựchiện CCTL: kinh phí đầu tư NSTW bổ sung cho tỉnh giấc để tiến hành CCTL năm 2020 còn dư là332.836 triệu đồng.

(2) Về mối cung cấp thựchiện cơ chế ASXH: ngân sách đầu tư NSTW cung cấp cho Tỉnh nhằm thựchiện các cơ chế ASXH năm 2020 còn dư là 32.633 triệu đồng.

Như vậy, kinh phí NSTW bổ sung choTỉnh để thực hiện CCTL cùng ASXH năm 2020 còn dư là365.469 triệu đồng (332.836 triệu đ + 32.633 triệu đồng).

C. Về một số chế độ khác:

Bộ Tài chính thông tin để Ủy ban nhândân tỉnh biết và lãnh đạo các ban ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

nơi nhận: - Như trên; - bộ trưởng (để b/c); - STC tỉnh lạng ta Sơn; - KBNN (Để tổ chức triển khai thực hiện); - KBNN tỉnh lạng sơn (Để tổ chức thực hiện); - Lưu: VT, NSNN (10b).

Bài viết liên quan