Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Nhằm mục đích giúp học viên có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 ôn thi THPT nước nhà năm 2021, bộ 1100 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 gồm đáp án được biên soạn bám đít theo văn bản từng bài học với đầy đủ các lever nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 này để giúp đỡ học sinh ôn tập trắc nghiệm và lấy điểm cao trong số bài thi môn GDCD 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án theo từng bài violet


Mục lục bài xích tập trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 1 có đáp án

Câu 1: hệ thống các luật lệ xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo vệ thực hiện bằng quyền lực tối cao nhà nước là định nghĩa của

A. Pháp luật.

B. Quy chế.

C. Quy định.

D.Pháp lệnh.

Lời giải: 

Pháp hiện tượng là hệ thống các nguyên tắc xử sự chung do công ty nước ban hành và được bảo đảm an toàn thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: công ty nào bao gồm trách nhiệm bảo đảm an toàn cho quy định được mọi người thi hành và vâng lệnh trong thực tế?

A. Công dân.

B. Xã hội.

C. Tổ chức.

D. Nhà nước.

Lời giải: 

Pháp giải pháp là hệ thống các nguyên tắc xử sự phổ biến do đơn vị nước ban hành và được bảo đảm thực hiện tại bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: quy định được bên nước phát hành và bảo đảm thực hiện nay bằng

A. Ý chí ở trong nhà nước.

B. Quyền lực nhà nước.

C. Ý thức từ giác của công dân.

D. Dư luận buôn bản hội.

Lời giải:

Pháp qui định là hệ thống các nguyên tắc xử sự phổ biến do nhà nước phát hành và được bảo đảm an toàn thực hiện tại bằng quyền lực Nhà nước.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 4: câu chữ nào tiếp sau đây không bắt buộc là đặc trưng của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, buộc phải chung.

C. Tính thuyết phục.

D. Tính xác định ngặt nghèo về khía cạnh hình thức.

Lời giải: 

Đặc trưng của lao lý thể hiện ở tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, cần chung với tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Đặc trưng tạo sự giá trị công bằng, đồng đẳng của luật pháp là

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, buộc phải chung.

C. Tính xác định ngặt nghèo về khía cạnh hình thức.

D. Cả A, B và C.

Lời giải: 

Tính quy phạm phổ biến làm ra giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất cứ ai làm việc trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu mã được pháp luật quy định.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 6: Đặc trưng như thế nào là điểm lưu ý phân biệt quy phi pháp luật với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, buộc phải chung.

C. Tính xác định nghiêm ngặt về khía cạnh hình thức.

D. Tính giáo dục, thuyết phục.

Lời giải: 

Pháp luật có tính quyền lực, đề xuất chung có nghĩa là quy định bắt buộc chung đối với cả mọi cá nhân

Đáp án phải chọn là: B

Câu 7: câu chữ văn bạn dạng do cơ quan cung cấp dưới phát hành không được trái với văn bản văn bạn dạng do cơ quan cung cấp trên phát hành là bảo vệ đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, đề nghị chung.

C. Tính xác định ngặt nghèo về phương diện hình thức.

D. Tính xác định nghiêm ngặt về khía cạnh nội dung.

Lời giải: 

Nội dung của văn bản do cơ quan cấp cho dưới phát hành (có hiệu lực thực thi pháp lí phải chăng hơn) ko được trái với câu chữ của văn phiên bản do cơ quan cấp trên nhằm đảm bảo đặc trưng tính xác định ngặt nghèo về phương diện hình thức, nhằm làm cho sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 8: quy định mang bản chất của

A. Giai cấp rứa quyền.

B. Giai cấp hiện đại nhất.

C. Mọi giai cấp.

D. Dân tộc.

Lời giải: 

Các quy phạm pháp luật vì nhà nước phát hành phù hợp với ý chí của thống trị cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: luật pháp nước ta biểu thị quyền làm chủ của quần chúng. # lao hễ trên

A. Lĩnh vực khiếp tế

B. Lĩnh vực chủ yếu trị

C. Lĩnh vực xã hội

D. Tất cả phần lớn lĩnh vực

Lời giải: 

Pháp pháp luật nước CHXHCN nước ta mang thực chất của thống trị công nhân với nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, mô tả quyền quản lý của nhân dân lao động trên toàn bộ mọi lĩnh vực.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 10: điều khoản ở bất kì xã hội nào hầu hết mang

A. Bản chất ách thống trị và thực chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp và bản chất thời đại.

C. Bản chất thống trị và bản chất lịch sử.

D. Bản chất giai cấp và bản chất dân tộc

Lời giải: 

Các đặc trưng của pháp luật cho thấy thêm pháp vẻ ngoài vừa mang bản chất giai cấp, vừa mang bản chất xã hội.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 có đáp án

Câu 1: thừa trình vận động có mục đích tạo cho những pháp luật của lao lý đi vào cuộc sống, thay đổi hành vi hòa hợp pháp của những cá nhân, tổ chức là văn bản của tư tưởng nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.

B. Thực hiện nay pháp luật.

C. Xây dựng pháp luật.

D. Phổ vươn lên là pháp luật.

Lời giải:

Thực hiện pháp luật là quá trình vận động có mục đích làm cho những cơ chế của luật pháp đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của những cá nhân, tổ chức.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 2: pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào những quan hệ làng hội vắt thể, trong số hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cá nhân lựa chọn các xử sự thế nào với mức sử dụng của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù hợp.

C. Gắn liền.

D. Chuẩn mực.

Lời giải:

Pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào những quan hệ thôn hội cụ thể, trong những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cá thể lựa chọn những xử sự tương xứng với phép tắc của pháp luật.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: nội dung nào không phải là vẻ ngoài thực hiện nay pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân mẹo nhỏ luật.

D. Phổ trở thành pháp luật.

Lời giải:

Thực hiện lao lý là quy trình thường xuyên vào cuộc sống, với sự tham gia của cá nhân, tổ chức triển khai và đơn vị nước bao gồm bốn hình thức: thực hiện pháp luật, thực hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 4: Sử dụng quy định được gọi là công dân sử dụng chính xác các quyền của mình, làm hầu hết gì cơ mà pháp luật:

A. Quy định đề xuất làm.

B. Cho phép làm.

C. Quy định cấm làm.

D. Không được cho phép làm.

Lời giải:

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức triển khai sử dụng đúng chuẩn các quyền của mình, làm đa số gì nhưng pháp luật được cho phép làm.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện khá đầy đủ những nghĩa vụ, dữ thế chủ động làm đều gì mà pháp luật quy định đề nghị làm là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân mẹo nhỏ luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Thi hành pháp luật là những cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm số đông gì mà quy định quy định nên làm.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 6: Cá nhân, tổ chức triển khai không làm những điều mà quy định cấm là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

Xem thêm: Xem Phim Tiệm Mì Mỹ Nam

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Tuân thủ quy định là các nhân, tổ chức triển khai không làm hồ hết điều mà quy định cấm.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 7: vẻ ngoài thực hiện pháp luật nào tiếp sau đây có chủ thể tiến hành khác với các hiệ tượng còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân mẹo nhỏ luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ quy định có công ty thể thực hiện là cá nhân, tổ chức. Chủ thể triển khai của áp dụng quy định là những cơ quan, công chức công ty nước bao gồm thẩm quyền.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 8: Cơ quan, công chức bên nước tất cả thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật để phát hành các quyết định trong quản lí, điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân mẹo nhỏ luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Áp dụng quy định là các cơ quan, công chức bên nước gồm thẩm quyền địa thế căn cứ vào các quy định của pháp luật để ban hành các ra quyết định trong quản lí lí, điều hành.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 9: hành vi trái pháp luật, có lỗi, do bạn có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại những quan hệ thôn hội được pháp luật đảm bảo là ngôn từ của có mang nào sau đây?

A. Vi phi pháp luật.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức.

D. Trách nhiệm đạo đức.

Lời giải:

Vi bất hợp pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lượng trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại những quan hệ làng hội được điều khoản bảo vệ.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức triển khai làm những vấn đề không được làm theo nguyên lý của luật pháp là hành vi trái pháp luật thuộc loại

A. Hành động.

B. Không hành động.

C. Có thể hành động.

D. Có thể không hành động.

Lời giải:

Hành vi trái luật hoàn toàn có thể là hành động – làm những việc không được làm theo chế độ của pháp luật, hoặc không hành động – không làm phần đa viêc phải tuân theo quy định của pháp luật.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 3 tất cả đáp án

Câu 1: số đông công dân, nam, phụ nữ thuộc những dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác biệt đều không xẩy ra phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, triển khai nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo hình thức của điều khoản là nội dung của quan niệm nào dưới đây?

A. Công bằng trước pháp luật.

B. Bình đẳng trước pháp luật.

C. Công dân trước pháp luật.

D. Trách nhiệm trước pháp luật.

Lời giải:

Bình đẳng trước luật pháp là đông đảo công dân, nam, phụ nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác biệt đều không trở nên phân biệt đối xử trong bài toán hưởng quyền, triển khai nghĩa vụ và phụ trách pháp lí theo phương tiện của pháp luật.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 2: Đảm bảo quyền đồng đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

A. Tất cả số đông công dân.

B. Tất cả hồ hết cơ quan công ty nước.

C. Nhà nước cùng công dân.

D. Nhà nước cùng xã hội.

Lời giải:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tức là bình đẳng về tận hưởng quyền cùng làm nhiệm vụ trước bên nước cùng xã hội theo hình thức của pháp luật.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 3: Ngoài bài toán bình đẳng về hưởng trọn quyền, công dân còn đồng đẳng trong việc

A. Thi hành nghĩa vụ.

B. Thực hiện trách nhiệm.

C. Thực hiện tại nghĩa vụ.

D. Thi hành trách nhiệm.

Lời giải:

Mọi công dân đều được hưởng quyền với phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 4: trong cùng đk như nhau, công dân thừa hưởng quyền và bao gồm nghĩa vụ tương đồng nhưng mức độ sử dụng những quyền và nghĩa vụ đó cho đâu nhờ vào vào

A. Khả năng, đk và yếu tố hoàn cảnh của từng người.

B. Năng lực, đk và ý thức của mỗi người.

C. Điều kiện, thực trạng và quyết vai trung phong của mỗi người.

D. Hoàn cảnh, niềm tin, điều kiện ví dụ của từng người.

Lời giải:

Trong cùng đk như nhau, công dân thừa hưởng quyền và tất cả nghĩa vụ tương đồng nhưng cường độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó cho đâu phụ thuộc vào khả năng, điều kiện và yếu tố hoàn cảnh của mỗi người.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 5: quan hệ giữa quyền của công dân và nghĩa vụ của công dân?

A. Khăng khít.

B. Chặt chẽ.

C. Không tách rời.

D. Tách rời.

Lời giải:

Quyền của công dân không tách bóc rời nhiệm vụ của công dân.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 6: bất cứ công dân như thế nào vi bất hợp pháp luật những phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của chính bản thân mình và cần bị up date theo phép tắc của điều khoản là ngôn từ của định nghĩa nào dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền.

B. Bình đẳng về nghĩa vụ.

C. Bình đẳng trước pháp luật.

D. Bình đẳng về trọng trách pháp lí.

Lời giải:

Bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí là bất kỳ công dân làm sao vi phạm pháp luật đa số phải phụ trách về hành động vi phạm của bản thân mình và nên bị cập nhật theo chế độ của pháp luật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: lúc công dân vi phạm pháp luật với đặc điểm và nút độ phạm luật như nhau, trong một hoàn cảnh tương đồng thì từ bạn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong máy bộ nhà nước cho tới người lao động thông thường đều phải phụ trách pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị.

B. Phân biệt đối xử.

C. Phân biệt vị trí.

D. Khác biệt.

Lời giải:

Khi công dân vi bất hợp pháp luật với đặc thù và nút độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh đồng nhất thì từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho tới người lao động thông thường đều phải phụ trách pháp lí như nhau, không riêng biệt đối xử.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 8: Việc triển khai các nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy định là điều kiện ra làm sao để công dân sử dụng những quyền của mình?

A. Quan trọng.

B. Cần thiết.

C. Tất yếu.

D. Cơ bản.

Lời giải:

Đối với công dân, việc thực hiện các nghĩa vụ được Hiến pháp và lý lẽ quy định là vấn đề kiện cần thiết để sử dụng những quyền của mình.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 9: bên nước không hoàn thành đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm đại lý pháp lí cho việc xử lí phần lớn hành vi xâm hại quyền và tiện ích của công dân, công ty nước cùng xã hội để nhằm bảo đảm an toàn cho phần đông công dân bình đẳng về

A. Quyền với nghĩa vụ.

B. Trách nhiệm và nghĩa vụ.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm công dân.

Lời giải:

Để đảm bảo an toàn cho đều công dân đồng đẳng về trách nhiệm pháp lí, bên nước không chấm dứt đổi mới, trả thiện khối hệ thống pháp luật cân xứng với từng thời kì độc nhất vô nhị định, làm cơ sở pháp lí cho vấn đề xử lí các hành vi xâm hại quyền và công dụng của công dân, công ty nước với xã hội.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 10: Trường vừa lòng nào sau đây vi phạm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Cùng có những điều kiện như nhau nhưng doanh nghiệp X bắt buộc đóng thuế còn doanh nghiệp Y không hẳn đóng thuế.

B. Nữ từ đầy đủ 18 tuổi được kết duyên nhưng nam giới phải đủ đôi mươi tuổi new được kết hôn.

C. Học sinh là con em mình thương binh, liệt sĩ, học viên nghèo được miễn, giảm học phí.

D. Học sinh đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo được cộng điểm ưu tiên lúc thi đại học.

Lời giải:

Công ty X cùng Y tất cả cùng điều kiện tương đồng nên đang phải triển khai quyền và nhiệm vụ giống nhau, nhưng công ty X cần đóng thuế còn doanh nghiệp Y chưa hẳn đóng thuế là vi phạm bình đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.