Có rất nhiều bạn đã và đang chật vật với việc học ngữ pháp Tiếng Anh. Các bạn thấy ngữ pháp Tiếng Anh quá rộng, khó học, khó nhớ. Có bạn thì lại rất thạo ngữ pháp nhưng khi làm bài thi về phần ngữ pháp lại làm không tốt. Có bạn rất giỏi ngữ pháp nhưng khi vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt trong văn viết thì lại khá lúng túng. Có bạn thì hiểu ngữ pháp chưa sâu nên không biết dùng hoặc dùng không đúng.

Bạn đang xem: Tổng ôn ngữ pháp tiếng anh

Xem bản đọc thửtại đây!

Xem cách kích hoạt sách và tra mã ID tại đây!


Xem tiếp


Thì động từ 38
Sự phối thì 7
Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ 6
Danh động từ và động từ nguyên mẫu 18
Thức giả định 7
Ôn tập 1 3
Câu bị động 9
Câu điều kiện 14
Động từ khuyết thiếu 7
Câu tường thuật 8
Câu hỏi đuôi 5
Ôn tập 2 1
Các loại mệnh đề 16
Mệnh đề quan hệ 5
Mạo từ 8
Giới từ 6
Liên từ 11
Cụm động từ 17
Đảo ngữ 8
Các cấp so sánh 9
Trật tự tính từ 5
Cấu tạo từ 7
Từ chỉ số lượng 15
Phát âm 8
Trọng âm 11
Cụm từ cố định 5
Thành ngữ 5
Luyện tập - Tình huống giao tiếp 2
Luyện tập - Cấu tạo từ 2
Kết hợp câu 3
Luyện tập - Câu đồng nghĩa 4
Luyện tập - Sửa lỗi sai 7
Luyện tập - Cấu trúc tổng hợp 11
Bài mới phát hành
1.Chữa đề thi thử tháng 3/2022 2.Live bổ trợ: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 3.Hỗ trợ chuyên đề CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ(tiếp) 4.Hỗ trợ chuyên đề CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ 5.CẤU TRÚC TỔNG HỢP(tiếp) 6.Buổi 2- Phát hiện lỗi sai 7.Buổi 2- Phát hiện lỗi sai 8.Buổi 2- Phát hiện lỗi sai Sách Tổng ôn ngữ pháp( 536-537) 9.CHUYÊN ĐỀ: BỊ ĐỘNG VÀ BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT 10.

Xem thêm: Giá Vé Vào Công Viên Yên Sở, Hướng Dẫn Dã Ngoại Công Viên Yên Sở Trong 1 Ngày

Phát hiện lỗi sai 11.Buổi 1- Phát hiện lỗi sai 12.Tổng ôn Ngữ PhápTiếng Anh 13.1 14.Buổi 3: Tổng ôn ngữ pháp( Page 469) 15.Tổng ôn ngữ pháp( Page 468-469) 16.Buổi 1 17.Ôn kiểm tra giữa kì- buổi 2 18.Ôn kiểm tra giữa kì 1 19.Unit 4 20.Chuyên đề: ĐẢO NGỮ(tiếp)

*


Khóa học
Sách ID
Liên hệ baovetiengiang.com

*


baovetiengiang.com