Tìm điều kiện xác định lớp 8

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, các dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài xích tậpToán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bài họcII. Các dạng bài xích tập
Cách tìm đk để phân thức được xác minh cực hay, gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Cách tìm đk để phân thức được xác định cực hay, tất cả đáp án

A.Phương pháp giải

*

B.Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm đk để phân thức sau bao gồm nghĩa


*

a, Để phân thức tất cả nghĩa: x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ - 3

b, Để phân thức gồm nghĩa: x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

c, Để phân thức tất cả nghĩa: 2x + 6 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ - 6 ⇔ x ≠ - 3

Ví dụ 2: Tìm đk để phân thức sau xác định

*

a, Ta có:

*

Vậy điều kiện để phân thức xác minh là x ≠ 0 với x ≠ 1.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện xác định lớp 8

b,Ta có: x2 – 4x + 4 ≠ 0 ⇔ (x - 2)2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Vậy điều kiện để phân thức xác định là x ≠ 2

c, Để phân thức xác định:

*

Vậy điều kiện để phân thức khẳng định là x ≠ -2 với x ≠ 1

Ví dụ 3: Tìm điều kiện của các biến để các phân thức sau tất cả nghĩa


*

a, Để phân thức bao gồm nghĩa:

x2 + 3x – 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x – 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4 với x ≠ 1

Vậy điều kiện để phân thức có nghĩa là x ≠ - 4 với x ≠ 1

b, Để phân thức gồm nghĩa:

x2 + 5x + 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x + 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4, x ≠ -1

Vậy đk để phân thức khẳng định là x ≠ -4 và x ≠ -1

c, Để phân thức khẳng định ta có:

*
gồm nghĩa:

*

Vậy cùng với x ≠ -3 với x ≠ ½ thì phân thức đã cho được xác định

C.Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân thức xác định khi

 A. X = -3

 B. X ≠ 3

 C. X ≠ 0

 D. X ≠ -3


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phân thức khẳng định khi x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ -3


Bài 2: Điều khiếu nại của x nhằm phân thức được khẳng định là:

 A. X ≠ 7

 B. X ≠ 0

 C. X = 0 cùng x = 7

 D. X ≠ 0 và x ≠ 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khôi Phục Hồi Dữ Liệu Bị Virus Xóa Nhầm Bởi Các Công Cụ Chống Vi

phân thức được xác định khi x – 7 ≠ 0 ⇔ x ≠ 7


Bài 3: Điều kiện để phân thức được khẳng định là:

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

phân thức được khẳng định khi 2x +1 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ -1 ⇔

*


Bài 4: Điều kiện để phân thức

*
xác minh là


Bài 5: Điều kiện để phân thức

*
khẳng định là

 A. X ≠ 0, x ≠ 5

 B. X ≠ 0, x ≠ -5

 C. X ≠ 2, x ≠ 5

 D. X ≠ -2, x ≠ -5

Hiển thị đáp án

a, Điều kiện nhằm phân thức xác định là x - 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ 5

b, Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 9 ≠ 0 ⇔ x2 ≠ 9⇔ x ≠ 3, x ≠ -3


a, Điều kiện để phân thức khẳng định là:

*

Vậy cùng với x ≠ 3y với x ≠ -3y thì phân thức đã cho bao gồm nghĩa

b, Điều kiện để phân thức xác minh là:

*


a, ta có: x3 – 1 ≠ 0 ⇔ x3 ≠ 1 ⇔ x ≠ 1

Vậy cùng với x ≠ 1 phân thức đã cho được xác định

b, Ta có:

x3 + 2x2 - x - 2 ≠ 0

⇔ x2(x + 2) – (x + 2) ≠ 0

⇔ (x + 2)(x2 -1) ≠ 0

⇔ x + 2 ≠ 0 cùng x2 – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1.

Vậy với x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1 thì phân thức đã mang lại được xác định.


Ta có:

(a + b+ c)2 – (ab + bc + ca) = 0

⇔ a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca = 0 ⇔ 2.(a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca) = 0

⇔ (a2 + 2ab + b2) + (b2 + 2bc + c2) + (a2 + 2ac + c2) = 0

⇔ (a + b)2 + (b + c)2 + (c + a)2 = 0

⇔ a + b = b + c = c + a = 0

⇔ a = b = c = 0

Vậy đk để phân thức được khẳng định là a, b, c không đồng thời bằng 0


Giới thiệu kênh Youtube baovetiengiang.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, baovetiengiang.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 8 mang lại con, được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học thử cho con và được support miễn phí. Đăng ký ngay!