học tập số đếm tiếng Anh từ là 1 đến 100 sẽ giúp bạn hiểu cách đọc tương tự như sử dụng vào từng trường hợp thay thể.

Bạn đã biết cần sử dụng và đọc số đếm trong giờ Anh từ là 1 đến 100 chưa. Bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn nắm rõ số đếm cũng như cách áp dụng số đếm trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100

1. Số đếm trong tiếng Anh

- 1: one

- 2: two

- 3: three

- 4: four

- 5: five

- 6: six

- 7: seven

- 8: eight

- 9: night

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 14: fourteen

- 15: fifteen

- 16: sixteen

- 17: seventeen

- 18: eighteen

*

Số đếm sử dụng như thế nào?

- 19: nineteen

- 20: twenty

- 21: twenty-one

-22: twenty-two

- 23: twenty-three

- 24: twenty-four

- 25: twenty-five

- 26: twenty-six

- 27: twenty-seven

- 28: twenty-eight

- 29: twenty-nine

- 30: thirty

- 31: thirty-one

- 32: thirty-two

- 33: thirty-three

- 34: thirty-four

- 35: thirty-five

- 36: thirty-six

- 37: thirty-seven

- 38: thirty-eight

- 39: thirty-nine

- 40: fourty

- 50 - fifty

- 60 - sixty

- 70 - seventy

- 80 - eighty

- 90 - ninety

- 100 - one hundred

- 101 - one hundred và one

- 200 - two hundred

- 300 - three hundred

- 1000 - one thousand

- 1,000,000 - one million

- 10,000,000 - ten million

*

Sử dụng số đếm ra làm sao là hợp lý

2. Bí quyết dùng số đếm

2.1.

Xem thêm: Vũ Thị Hòa Tìm Mộ - Vạch Mặt Trò Bịp Bợm Của Nhà Ngoại Cảm Vũ Thị Hòa

Đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi tất cả 13 quyển sách

- There are ten people in the room: tất cả 10 bạn trong phòng

2.2. Tuổi

Ex: I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

2.3. Số năng lượng điện thoại

Ex: My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số điện thoại cảm ứng của tôi là 263 3487

2.4. Năm sinh

Ex: She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh vào năm 1989

- bạn phải sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) khi viết số tự 21 đến 99.

Chú ý:

- Đối với phần đa số lớn, bạn Mỹ thường áp dụng dấy phẩy (comma ,) để chia từng nhóm bố số. Ví dụ: 2000000 (2 million) thường xuyên được viết là 2,000,000.