PHƯỢNG NÁO THIÊN HẠ: THẦN Y VƯƠNG PHI

Cũng không những thế lâu. Sau thời điểm nghỉ ngơi một đêm sáng sau đã xuất phát hồi kinh. Vì không thích rờm rà nên có thể kêu quản lí gia chuẩn bị ngựa nhưng thôi. Ngồi trong trái tim Mỗ vương Gia, Nhược Ly rất bi thảm cười. Từ sáng đến giờ cứ có tác dụng mặt nghiêm cùng với nàng, tưởng nàng không biết hắn đang chộc dạ sao?? Đángđời ai kêu dám có chân thành và ý nghĩa xấu xa cùng với nàng. Quả thực hắn đangchộc dạ phải đành có tác dụng mặt nghiêm che dấu thôi...nhắc lại mí nhớ tối quakhi hắn về chống Nhược Ly sẽ khóa trái cửa ngõ đi ngủ cấm đoán hắn vào. Mà lại hắn cũng không đủ can đảm làm đàn bà nổi nóng đề nghị qua chống Lãnh tuyệt nhất đuổi hắnqua ngủ cùng với Lãnh Tứ rồi chỉ chiếm phòng của hắn, trước lúc đuổi đi khôngquên kêu hắn với cơm lên. Ai!! có ai như hắn không bị nương tử xua lại chạy chỉ chiếm phòng của trực thuộc hạ... Khía cạnh mũi anh minh thần võ của hắn còn đâu ah. Yêu cầu hắn bắt buộc làm mặt nghiêm. "Nếu đi theo tiến trình này thủ túc nghĩ rằng khoảng hơn 10 ngày nữa đang về cho kinh thành" đã đi Lãnh Tứ đột nhiên nói."Trên đường yêu cầu cẩn thận, lần trước gặp mai phục lần này chưa có thể sẽthuận lợi về khiếp thành." Lãnh độc nhất vô nhị cũng tráng lệ và trang nghiêm nói.

Bạn đang xem: Phượng náo thiên hạ: thần y vương phi

Y3s633b0ne7wy55z/+XsA1FP455qdJMjyiaDffTBMOU2KtiRs8N23U8WiXavYWbweJ2xqpUGUyk/8Q/Yz78areFCTnB7hggbh7DG7COiEX8meWA9jWAFn0HMaDJlOv4xZhHVA0J0CymaZevE1tUz4JzwsTejAdsrUayyAYXDxI+1sfNqRxMG7i1ClLGDXEd3oTYnMxiBWTVL17VYz6hwBzSbt1rRP/pjhiBxCWqt8ZMBbwF8Jft9SsknGyD1omgSSHYXAnxqWPz6uiVqA4KjSeiakPNhfPbGu/Yh/w6hm9uOSDup1DieuQK5W4NKKdbZKtR+DV2nrAZnCKiPXWmtQWyfeg9vnWMZCkDRp5zaWTMRl89gCNA6hQ1CNPUmDmMhk+POYWLHUCfhzTigWyP4zTTQTdrkQeqanuJ4G0wyf9MJtmqUb+noSp3bvWp3CJfTGURIudDa5n9clxHNO0jaEn4p1mtBSlCqUeuhY4VgsLVZrU8bWV/7KhzBXh99+vAqjcIfuclW6JI95O8Ud7EAdSj1Na5k+B9UmrpI73bgvLhkqkbkb1S5SV2UfsYEMdB/JtipsHttCJ47lHfYcIBk7pg0BTk+b3gW0kCnqULLjib9xHr1M/gGl4krB6M6TCGzkXzUlf8TkXiW60iybdrWUM1MeLdAdZyVf4Pn7BZgyLdHepKr4x/vWx9ErtTAQeV6kZO8ljEugvu2XeQ4vOFI+I2QDezAKJWUgygiD2Izo0476zDypQwKCd48JjFpVrFKhXJw/Dqyyj1g2u4oxSe8NX2m2RGlWd/+2MNb0prhqEmLUJ9whu0d5P3570n9ltBMlpo+fzpLBmV5pUaSd+tSh8K5stXho1I+k9xXUnybndabwCQQWqROGOzZ1NeSZsj3yofiIt3qucJg/ELJozWLmorrPQpWcCOVQTAW9PpH419Dl6++y0lU8jSFIz5fXffvamg+/6WdysLI0QG91sccYWHkIc7O6PPC9/uxtU1C9E81Pu9NNuSQFi5uc9KSi2vxVzUmEF4MVhi7uqCSqm1OHeU8Ye6e0H8sP0wo3helqVk0k5Dxb8v4WP4dw3zViDBxhzok9TPPiUEMUG85WYibxwBgjXfI14rHdZb2IaWXtjFzTl+f3lG5xmap24RaTE0ajfkpzKOmfNJs+6ww/o65hCv4B3uIwgn+uFWlos/3wCYVNWLLg7WYkeEDqcqJ2uPzBCpZAn3F/L1TsmSg8LG6eqlemUIHkaTSaWw0/1sFo+m9Ylc76eSnJW7MNiGNx1Zseoryywd227A69uqtKN1A4FaahtqMESkbJi7CPfzxQJ10bAbOv0Jc8YJ3lrO8PbB8RRARZpSkH7ZPr6JtRoJIsKM28TYe38qPhY9zicCPkIKj7How1UkqC2IKVuRrA9aDsx2ZjhC+fwF/vEUJcprCkBjb1jAnW50ProA7F20wfzceOa5WDA/vxe2/ep03pkzF2qWPZQT/STGQLZxxDYQLEuhGFDmI51UPMyLiQaC6nQ+vNl5Ct4iXkMVZox4t95FiWDKxGzRLc4aNp1uuZKExpEaEvvHoyWiaD8jeImLlUcKx1TkHqXELlwrwK4R3BQJ6+VEPUMcFyPmTPuCplMpNq1lJtmpr4aZ1LyKc3qloO5spzpbWbMmNR6sIJ/elSlItptXXUDXk5YUL14Mq9yq4UPXSxrikV4rYe/dce6wJVIGLCBpHm4889RPq16wSraEEEzOdVfuS2f1EhhN7D7LT71ugU8haIFR+LO1wkAyGuQCyQw4RY1O57m45THaLqvopq3ySpSNo/Q4bF+PXS+/1SVNznm7+yxOUYHAct0ripd6JkPD5ieTObeV5rdB4nuq4N3gWFyJpdQoYogqqaN134NIV6AzfM2blCb3SR2+rlbk6OqxWdpwXerpgshI5uStyVjCxk8CSvOm3idgyCSaBKBqBf0Z94HTWxArcCumnfP1/6AX30puOMOQnzCSsya4dSjq7zccOih6XeKqVS4waj6A5M+kjVg/EGhvV82p8H1ZDl2w6fAndVZFu0Q4mKlDetdLZ+cd3MmsZCkD+w5YGnZREMEsmwEA+D9m0YhAbNeabvzdoPbBrfrxD6Ri/7Ix0C7CCAzJT6/tPen2+DKO/X0BA8gCXQcfqEGEs4u4EiRGiDEbzW476+kPp+Pjjh9emje7TM6zX82HxLA1z5fI6kZ6z6rJTNHY2Srq2Q/5xCE8k5NZUHuDA2EJlf4jgiaAVpTRshqunIvJaU07k8I1oSd5tM6JrRaWd0C1JKumUy5eh+C2f1a172siOWvkgkQ42l4o/Hyh6ov2Op8hTGxnkIFqGfucOrHC1ArgxYU/G0ziUpxWH42sR1+UMC19/11rqW8oRTuBzDisYB6U0wNOey/ZIk1T8RCQzfTug9SlF2FXGrZ4VEnAHQ2rCLqsYPfYY9F05Rvm1cTK1AV02nrqnWiZMwjnqRf71uzj6vwR0RJ9uzgNe0YjsV3M/Zlv5bGrwmpTA/YVXDSxnpWKGREPF2jdK0dPxIZA56VAaRTpT7Gi37RYbJqCmFzZTt4tEO7nKpudY+/T1cbLaNgTy5QLzo+fRIguXp1rFVmNH0OaF3VASz58qqBZSI6FGvDUVYIKUzkR1rEPM/tyod0M1fPvcstH7P46VFU9tdxb//BUeBk2IWRVnEy0JF+iW30lXgjqcqaR2F5JKlEIy9pIREHidpGMQLXmGJ4JGac+7C2TkK+QY0KBTKV5BWC3YXj3ZEIPp2H61KSjvI+vC3eL0IQjhqtPAvEYBzBdgUifcVbVpC6j9jmUHAFW5+Zna/kbrpS9YFSkINl9Lp6rr+SaQ8ZUJWaOXcNV6GMH1wpbn3uKJEqyg2kLGrna/za6tWwPGZKcOtwnSb4hw0Pch3PpjnR4wMeajVOAmOq9asViahEWcyQFKG7sKM5qvYvRuCs154ETFRliPxFQfI/rj2Dll4rdrzhNNLBuwUg3S7Kwu6oLze5ZGlRGDIg/jgnS1+hYGiiJ6N+hN0bPFdFDOsHw7q6guvTmTfKSdBrvwHhitKdHIpnAJDbDYD3njcGeWJ2QV1OSDxjmc+QHKUmg=

Xem thêm: 5 Nhà Ảo Thuật Tài Giỏi Đỉnh Cao Nhất Thế Giới, Màn Ảo Thuật Cực Đỉnh Có 1 Không 2

Fjl8y4kkNlcUOZhg/+XsEtgVy35qbDSzyedNpO+YsjZx9JnHPLtElBsIiXeZeGZXgb+rZZsKGAwVo5SFPX7CXEHCTdT70g6w/mrI4m9HiC8yNjK3/iLQbAKibBB/v+fws0sSYBY6BjXSe4PORUCgtp8HFe051lOxtzQp3ES96xsuRviA13GPtTaMibGu1T9EuzYQEQJIFjVgXsxXz+8zp0VGt0tZZdGylSB8qwVzdwhYl+K8xiY6UWJmyang/IvGRJ3H/9b+RHpgFnNmbQ1xMC2wIoOyMDRnrb60N8Diz1b2QzuvUkSDLZlKWmCLhEU911okKpXu/6ODyXD3he6ioqQH4MPCDof8oQJKR9RYID8RhsaDlIcp3FcMEr2NXzkLWa7IDijTGHKkj44eCtw70TvSY2toEb7YoqWnh8p1a56rfmqsxD9nmSTsfLk/kkIwzMzTf18HcWUbjZVWxkYwgvNR8WFBSkNMj8mpkcY4pz0CsoRPAfkp4hzAXh9Ru6QsJpnLc7OyvOJnxy1dOztabfL1md4/4u8b1LFN7Djr9RCmB9L7fRW5Dni+AlzXvmCTLtiGBrUqaglClTTkOAAkO2Fg4f0cdY9Z0mQNyo3DgGi8j41oKLuJ9EQiT/CPFjk63/+PkR13mptCS9sf3GEAHoZSeKNBPJzO/Et/ogrGK17JvQo7tASZ1sdBu9TAQcV6GQlyPLFDhDpPn/p//qbsqde0+aWWgFF3QT5sHCqzZ4/ij7LG5EsAnQvGJhp1TnCSav3rGPtlkOlg22By5vL10ZqE16Co/UvSXlmWUEhkkoj0UArrbW+sG1d3olX4BUTjydggJX3k1SSn61PTOuxjRi/mYTMjDoFwpJRdGulI1Uxd3MfI1XjNFQ8IWwoTy3c2tY5guSBPKUcd78BSYpUHlwNw7gOwtKrPZvMB+h7wIdbWxa+76VKJtfp/qmR8jbn8OG8FcD5izEtSAuJw0YYGKO45WBBIc1LJpbdKIEFX+xZ6/GbaZLc16MiwUclfj2W9iu31VkBSXYsuOxA9SfEDSfFrgnLcz7GorFp6n0FAJgQgxtdjvgqHVFSegOmPlPo/p1kiNP0QGNuHB3x5gxNncI5g0tYIlpScfoW2P5089OS8TmUWhERnyBKQYd+C6/2rLY+gzAcmfnbsuAdEMcf6i4Sp3PaQlx3cr7yjrIxisvi0tFzEYESA2IWm+JCVGKCRsfifr/fZPUyfqCzjXsE6OCsniEIHlgi4s2pzsutENED1R3x1PF2nxr4v7IxAiRXuAoz+y6k2Dz8WOXF2p0av4bVbBAgNE2GwZvcFc7f1QIk6eOAf96jtXthKCaV97X/e0Q2w9tcXxHeW6zfAZkOa7m2btffMkR4Aicbk8N/x/JjrQ6jm1eHUKXuL+1XGskNK6dTXauISogHYzDke/QE4PdPb0bleX4cPogngwSN46uVy9eAFn9RyifOuWJLer0xmqv6DjEcbHGbBdpi8ZMoCF/jJyIrBif3HnvGGRWFzVVrhPHlI911t2Y3bcVD4ftOj3vGqFGa0sdTM/rs9ti6Xg6VJEzbowkqTgNWfNIEkTC0lyCvZNMNMg/VBpFcpwEw0UhDM38HEGT4cpCoCHdBYTZpurbksqqDeXfzboiqnVVZn3cTNY9eNRasaJ/elVvCj6I6VVnI7Y0oN2NNrNaIBH5UxWqP2G9wnuesUZQ==
Y3s633aVtoz3+jOuseEJ2N6TUJwiw0Zt2+dBs/fBJ+zQ9noR/WGskkxTXPYUYKcpvzAxAGPswysPftNhwvcQBoiMAHUyE8BnSf7PpInRxXsmY3WTWKHQx4KCY9Gr2SC5/UwwypUmEKZG7tHLFwh/KgtEAZVsztUrWSXoCQInGQ8ua+UoAHGTly5M3PkhB1OI9XqSShiGV3tgXsxb2O88p11Gt1nQ8GDgkHIwUJB/YgeiIAIs0nN9aEB8DfD1r8NTivVcCXxsWLu3ZKDrJENNnl4bOgooWd2mdU82rSjoLJtazzus25cOLlifs4NCgwuRZs/3dFyg5OKCgWb3hdCgoqQH4M2MQqLXz9FKUF0CM+MRMDbKUx+bnUxYLrRryfuDzvbIDpJQBW/94SJu37run2Obb35nX+rVvu25zyr1NovqKiiqg3S6QM+gYvf9G9crWZbC9RdDYj9HqTPVxknWZnoL1rdBalcVALGdjMYnM2YVY9Cr6Pko7EmNn5iUqKtmchoD8f3RDZI95O8UbzhabOK6fSOruMzVmvL6vqMc9fPI+DE5KAC/7RAPhwfTewS5YdiJkmHsI1/1XPUK77OlIej7gA7dCodT0uf1z5xNFev5jI18ffwGl55s40EdR2MoYvMJCuT4RhRNpEgUP7scesFNWrizMt6bf4Pv6BbKPrdHepKV6R/U6E45ntSHpSTzQyK4deFmJqksnHWjSe+uII2QHaWDgE53TiLB0WTQfhs4RrJPFIrZVwuBUh7Dlv9BzVdblKFHar0H3swyM3PohJVNAUN4HrHU/8kbClGiy+RJ4YU4MrzIELShLs80it8cwpkiOCRmBmBzvwHGaMlJOLQJ46jB7UF2ABgeBulI7RgW3MLd1THNTa7DGlMPbZT4MEPiIu+p/s9H9z5SbJUL2QeTIAhWbKrOXu1GsN9sqYvCjG5uuZvL8qR8Iz9rSvfpeYv1+KWFYYNSAEYcD0fJ3GajigvO6P/F9/8d/ZmaoAgQHPaAN+QA7wlkLUllnTww0NAgAF8PFFb29ks8VbVSVfsEyo0f0/a2VKjpC+YFJXB9PlZY/0mAdrdNyHzUjDhxrJDl9S/SBpyBUCesA5Q1k3ihCrCaOxWVN4Cw/lLTYX92rb+ZH590III9Gf6C61JTjxzjQ38hcTGcswJGvlw6jSU5+r+dwgj+tBus5c/NxTa+qyyQwZffxv0COl4Q+QA6hvjWAJ4KPUoXfOWgWyJeialfq0JA3RYabiRg4FsXr4QWL83g9auqgf2PMJdeSM2I1wvxKGGulea7t3FDhU9aqPb0VpLCEqBjKCPNPfbwo0VzyIzB9x0J3g3yCfr+JPeBzRwEackzbzpDJjmZ6whVcXtaZrEXHhhBgo9rLaY1PUAeyzIxFDY26LPLKeZrA9EQygrX2hswq56bQ0AZ/AE0lhbbeckFQVdBp8guEIvofzYqNK5WDA7Di+H33kCackzGVD9WcuKLOUy9pQe5BmfEsmhPsLXRifhs9yvXAn1jRlWxZ92KOdik2G4ad5Ezvxw5T/34TzBpaQuX4O7/PquMrodS2jDo7+HmEEdF+MJvaJexyo9GMoEWiPFB9l2YQxwoWINZTu0FyPWSPvevncpNq0lJt3Aqqpre8o9RuutRmUJnbSZDtw+NW4kT2OSlW0biPXDWAmk7Y1pZinutvTn6qBt+RrXlTcJ6sqYEe/OolY7bUxBQlMUJvJqx01Nb/qeyn9dn/ppfl+maHIh4X0Vb710pCNeLeRp+pLZkf1nKNtLQiEBfclO56nQ5T/D2gXKyWH1TcE+m9En4xeYWnIosHBvjUAAsXF8eO2vKuRcjIwHby6YkUCeCc6szf1/EpaL3f+rHFzXEPd7Aog8BCwYmuM0=