Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 12 (có đáp án): phong trào dân tộc dân nhà ở vn từ năm 1919 mang lại năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng phương pháp mạng mon Mười Nga đã thấm sâu rộng vào kẻ thống trị công nhân và bước đầu biến thành hành động của kẻ thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 12 trắc nghiệm

A. đình công của thợ sản phẩm xưởng đóng góp tàu tía Son cảng thành phố sài thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ trao đổi cương của Lênin về sự việc dân tộc và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Giờ đồng hồ bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ nước ra đi tìm đường cứu giúp nước vào trong ngày tháng năm nào? trên đâu? Đầu tiên bác bỏ đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại sài Gòn, thứ nhất Bác mang lại nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. bởi sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu ưng ý Quốc tế sản phẩm ba?

A. Nước ngoài thứ ba bênh vực quyền lợi cho các nước ở trong địa.

B. Thế giới thứ bố giúp nhân dân ta đương đầu chống thực dân Pháp.

C. Quốc tế thứ ba đi ra ngoài đường lối cho bí quyết mạng Việt Nam.

D. Nước ngoài thứ cha chủ trương thành lập và hoạt động Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho giải pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến họp báo hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cùng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc phát âm sơ đàm đạo cương của Lê – nin về vụ việc dân tộc cùng thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội vn cách mạng thanh niên (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học hành chù nghĩa Mác - Lê-nin và cách mạng tháng Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 cho 1923, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu làm việc nước nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước công ty nghĩa tư bản và nhà nghĩa đế quốc, nghĩa vụ và quyền lợi của chúng ta là thống nhất, chúng ta hãy nhớ lời kêu gọi của những Mác: "Vô sản tất cả các nước liên minh lại." Hãy cho thấy thêm đoạn văn trên là của ai, viết trong tòa tháp nào?

A. Của Lê nin, vào sơ đàm luận cương về vụ việc dân tộc cùng thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen tuông trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc vào Tuyên ngôn của Hội liên kết thuộc địa.

D. Lời trích vào Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của giải pháp mạng tứ sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari cho Liên Xô vào thời hạn nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Mon 12-1923.D. Mon 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 đính với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là :

A. Fan dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần thứ V của nước ngoài Cộng sản.

C. Bạn dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Tín đồ dự Đại hội lần đồ vật VII của nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của thừa trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 mang đến năm 1925 là gì?

A. Quá trình chuẩn bị về tứ tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho sự thanh lập Đảng cộng sản nước ta (3 - 2 - 1930).

B quá trình truyền thống trị nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản nghỉ ngơi Việt Nam.

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện nhà trương "vô sản hoá" nhằm truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 mang lại 1925, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu ớt ở những nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A và câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong thời điểm 1919 - 1925 tất cả sự kiện lịch sử vẻ vang nào vượt trội gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng mon Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm kiếm ra con phố cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc ra đời Hội câu kết thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào tiếp sau đây gắn ngay thức thì với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham gia Đại hội lần máy V của thế giới Cộng sản.

B. Ra đời Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Ra đời Hội hòa hợp thuộc địa.

D. Viết "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao trước tiên to lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc một trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ công ty nghĩa yêu thương nước mang lại chủ nghĩa Mác - Lênin, kiếm tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập Hội nước ta cách mạng thanh niên.

C. Hợp duy nhất ba tổ chức triển khai cộng sản.

D. Khởi thảo cưng cửng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm kiếm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với tuyến đường cứu nước của lớp người đi trước là:

A. Đi sang châu mỹ tìm con đường cứu nước.

B. Đi sang châu mỹ tìm mặt đường cứu nước.

C. Đi lịch sự châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Đi lịch sự phương Đông tìm con đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng trọn của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tứ tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương cứng của Lê nin về sự việc dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Vứt phiếu đống ý việc gia nhập nước ngoài Cộng sản cùng tham gia sáng lập Đảng cùng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập nước ngoài Cộng sản cùng tham gia gây dựng Đảng cộng sản Pháp, đã ghi lại Người đi từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cùng sản. Là một trong những người cùng sản đầu tiên của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách bầy áp tách lột man di của công ty nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là văn bản của tờ báo như thế nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tạp chí Thư tín quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây ở trong nhà thơ Chế Lan Viên cân xứng với sự khiếu nại nào vào cuộc đời buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc thứ nhất là phút chưng Hồ cười"?

A. Những khi sáng lập ra Hội liên kết thuộc địa ngơi nghỉ Pa ri.

B. Khi phát âm luận cưng cửng của Lê nin về vấn đề dân tộc với thuộc địa.

C. Lúc viết bài xích và thống trị nhiệm tờ báo "Người cùng khổ".

D. Khi dự Đại hội nước ngoài Cộng sản lần sản phẩm công nghệ V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường , quan điểm của bản thân về vị trí chiến lược của cách mạng ở những nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với phong trào cách mạng ở những nước ở trong địa, về vai trò, sức mạnh to béo của nông dân ở những nước trực thuộc địa trong :

A. Đại hội Đảng buôn bản hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị quốc tế nông dân (6-1923)

C. Đại hội quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần đầu tiên Hội việt nam cách mạng bạn teen (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ cây bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Bạn cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời hạn tháng 6 – 1923 lắp với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc Liên Xô, đó là sự việc kiện nào?

A. Người tham dự buổi tiệc nghị quốc tế nông dân.

B. Fan dự Đại hội lần sản phẩm công nghệ V quốc tế Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Fan dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong vượt trình chuyển động để sẵn sàng cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hoạt động nào tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu (Trung Quốc)?

A. Tham dự tiệc nghị quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội nước ngoài Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bạn dạng tác phẩm "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bạn dạng năm 1922 là:

A. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Toàn bộ đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đang viết bài cho các tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tập san "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tạp chí "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã ra mắt sự kiện gì nối sát với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp lịch sự Liên Xô tham dự buổi tiệc nghị thế giới nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất phiên bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. đầy đủ sự khiếu nại nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tác phẩm "Đường Kách mệnh" cùng "Bản án cơ chế thực dân Pháp" được đưa vào Việt Nam.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Đôi Mắt Buồn ❤️ 1001 Status Ánh Mắt Hay Nhất

B. Báo "Người thuộc khổ", báo "Thanh niên" được thịnh hành ở Việt Nam.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội vn Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những hoạt động nào của Hội vn Cách mạng tuổi teen gắn bó trực tiếp với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn thiết yếu trị huấn luyện cán bộ tại quảng châu - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín đáo chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Công ty trương phong trào "Vô sản hoá".

D. Trào lưu bãi công của công nhân nhà máy sợi nam Định, nhà máy sản xuất diêm và cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng công ty nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về thiết yếu trị, bốn tưởng và tổ chức cho sự thành lập của bao gồm đảng vô sản sống Việt Nam.

C. Xây dựng quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân vào cuộc chống chọi giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng việt nam trở thành một bộ phận của phương pháp mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội nước ta cách mạng tuổi teen được thành lập vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Tháng 5 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

B. Mon 6 - 1925 ở hương thơm Cảng (Trung Quốc).

C. Mon 7 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. cơ quan ngôn luận của Hội vn Cách mạng bạn teen là:

A. Báo Thanh niên.

B. Thành công "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong công trình nào của Nguyễn Ải Quốc?

- cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

- biện pháp mạng buộc phải do đảng theo công ty nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- giải pháp mạng vn phải gắn bó và cấu kết với bí quyết mạng nạm giới.

A. Tạp chí Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, những dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc đích thực trở thành chiến sỹ cộng sản.

B. Phiên bản yêu sách của quần chúng. # An Nam ko được hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ trao đổi cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội câu kết thuộc địa ngơi nghỉ Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào tiếp sau đây thể hiện việt nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận được thức đúng yêu ước khách quan liêu của lịch sử vẻ vang dân tộc?

A. Chủ trương triển khai cách mạng bằng bạo lực.

B. Cách tân và phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt trong quân team Pháp.

D. Nhất quyết phát rượu cồn cuộc khởi nghĩa yên Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự không giống nhau cơ bản giữa Hội việt nam Cách mạng thanh niên và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Thành phần tham gia.

B. Vẻ ngoài đấu tranh.

C. định hướng cách mạng.

D. địa phận hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. nguyên nhân chính dẫn đến chiến bại của cuộc khởi nghĩa im Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa tồn tại sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, bọn áp dã man.

C. Không có mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính gấp rút đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. kế hoạch và sách lược của phương pháp mạng hóa giải dân tộc vn được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Bao gồm cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bản án chính sách thực dân Pháp

D. Luận cương chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm phổ biến trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức triển khai cộng sản thành lập 1930 ở việt nam là gì?

A. Mục đích giải phóng ách thống trị vô sản

B. Theo định hướng cách mạng vô sản

C. Mục tiêu giải phóng dân tộc

D. Theo xu thế cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3