Cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công phải tự thực hiện kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế. Dưới đây là hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2022.

Bạn đang xem: Kê khai thuế thu nhập cá nhân 2021


*
Mục lục bài viết

Bước 1: Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập Tại đây

Người nộp thuế chưa đăng ký thì nhấp vào nút Đăng ký rồi điền thông tin mã số thuế và mã kiểm tra.

Sau khi đăng ký thành công thì nhấp vào nút Tiếp tục và hoàn thành đăng ký.

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế”, Chọn “kê khai trực tuyến”.

Bước 4: Điền nội dung kê khai trực tuyến

- Tên người nộp thuế: điền họ tên của người tự quyết toán

- Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của người tự quyết toán

- Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)

- Chọn cơ quan quyết toán thuế:

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn phù hợp.

Ví dụ ở hình nêu trên minh họa cho trường hợp có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trù thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống tự động nhân diện cơ quan quyết toán thuế.

Xem thêm: Inuyasha : Những Thanh Kiếm Chinh Phục Thế Giới, Khuyển Dạ Xoa Phần 3

Chọn trường hợp quyết toán

- Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

- Năm quyết toán: 2021

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

Bước 5: Chọn “Tiếp tục”

Bước 6: Khai tờ khai quyết toán thuế

<01> đến <06>: Hệ thống tự động nhập

Click chọn Tờ khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo (nếu thuộc trường hợp này)

<07> đến <08>: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07

<09>: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

<11>: Điền địa chỉ email của NNT. (Bắt buộc điền)

<15> đến <19> Hệ thống tự động điền thông tin

<20> Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ (<20>=<21>+<23>)

<21>: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Trong năm 2021, Anh A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu <21>, anh A sẽ nhập 250.000.000 đồng.

<22> Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

<23> Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam

<24> Số người phụ thuộc

<25> Các khoản giảm trừ (<25>= <26> + <27> + <28> + <29> + <30>

<31> Tổng thu nhập tính thuế (<31>=<20>-<22>-<25>)

<32> Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ

Nếu NNT đã điền các thông từ <20> đến <30> sẽ cho ra kết quả tại ô <31>, <32>

<33> Tổng số thuế đã nộp trong kỳ (<33>=<34>+<35>+<36>-<37>-<38>)

<35> Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập

<36> Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có)

<37> Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm

<38> Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm

<39> Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ <39>=<40>+<41>

<40> Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm

<41> Tổng số thuế TNCN được giảm khác

<42> Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ (<42>=(<32>-<33>-<39>)>0)

<43> Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0> In >> Ký tên người khai thuế.

Tải về ứng dụng itax viewer dưới đây, cài đặt như như các ứng dụng thông thường. Sau khi đã cài đặt thì bạn có thể mở file “kết xuất XML” như bình thường và chọn in 2 bản.

*
File Cài đạt iTax Viewer

Cách mở file định dạng XML sau khi đã cài đăt xong: Bạn double click để mở hoặc nhấn chuột phải chọn Open:

Bước 10: Cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.