*

Xin chào rất nhiều người, dù đã biết hãng asus đã ra thọ rồi và có rất nhiều cách sửa chửa. Mình hiện đang xài 1 cái. Với đông đảo gì đã gồm sẵn ở những bài xích khác, tôi đã rút kinh nghiệm và xin phép được đúc kết những gì đã đăng của chúng ta khác lại thành 1 top. Mối cung cấp thì ko nhớ của ai nên có thể không tag ai hết dẫu vậy cũng cảm ơn những bài đăng hữu dụng của những bạn.