Hóa Học 12 Nâng Cao

Giải bài bác tập Hóa 12 | Giải bài tập Hóa 12 nâng cấp | Để học giỏi hóa học tập 12

Ngoài giải bài tập hóa học 12 trong SGK, baovetiengiang.com cùng em giải bài xích tập hóa 12 sách nâng cao. Mời các bạn tham khảo khuyên bảo giải bài xích tập Hóa 12 nâng cấp qua các bài viết dưới đây.


Chương 1: Este - Lipit bài 1: Este bài xích 2: Lipit bài xích 3: chất giặt rửa bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số trong những dẫn xuất của hiđrocacbon Chương 2: Cacbonhiđrat bài xích 5: Glucozơ bài xích 6: Saccarozơ bài xích 7: Tinh bột bài bác 8: Xenlulozơ bài 9: Luyện tập: kết cấu và đặc thù của một vài cacbohiđrat tiêu biểu vượt trội Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein bài xích 11: Amin bài xích 12: Amino axit bài xích 13: Peptit cùng protein bài 14: Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit, protein Chương 4: Polime và vật liệu Polime bài bác 16: Đai cưng cửng về polime bài xích 17: vật tư polime bài xích 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại Bài 19: kim loại và hợp kim Bài 20: hàng điện hóa của kim loại Bài 21: Luyện tập: đặc điểm của kim loại Bài 22: Sự điện phân bài bác 23: Sự ăn mòn kim loại Bài 25: Luyện tập: Sự năng lượng điện phân - Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại - Điều chế sắt kẽm kim loại Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - Nhôm bài xích 28: kim loại kiềm bài bác 29: một số trong những hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm bài bác 30: kim loại kiềm thổ bài bác 31: một số trong những hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổ bài bác 32: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ bài 33: Nhôm bài xích 34: một trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của nhôm bài bác 35: Luyện tập: đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhôm Chương 7: Crom - sắt - Đồng bài xích 38: Crom bài bác 39: một số hợp hóa học của crom bài bác 40: Sắt bài xích 41: một số hợp hóa học của sắt bài xích 42: hợp kim của sắt bài xích 43: Đồng và một số hợp hóa học của đồng bài xích 44: sơ lược về một số kim loại khác bài 45: Luyện tập: tính chất của crom, fe và đa số hợp hóa học của chúng bài xích 46: Luyện tập: tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ sài về những kim nhiều loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch bài 48: nhấn biết một vài cation vào dung dịch bài bác 49: thừa nhận biết một trong những anion vào dung dịch bài xích 50: nhấn biết một trong những chất khí bài 51: chuẩn chỉnh độ axit - bazơ bài 52: chuẩn chỉnh độ lão hóa - khử bằng phương thức pemanganat bài bác 53: Luyện tập: nhận biết một vài chất vô cơ Chương 9: Hóa học với vấn đề trở nên tân tiến kinh tế, xã hội, môi trường xung quanh Bài 56: hóa học và sự việc phát triển kinh tế tài chính Bài 57: chất hóa học và vụ việc xã hội bài 58: chất hóa học và sự việc môi trường
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*