Ngày Đá Đơm Bông (ÁNH LINH) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 06

GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu đuối tố chủ yếu của giải trí: music cùng comedy.6 thí sinh thể hiện bài xích thi của mình bằng cách hóa thân thành những nhân vật danh tiếng qua giải pháp thể hiện, bắt chiếc từ hiệ tượng bên ngoài (phong cách hát, cách nhảy, biện pháp đi, trang phục…) đến mức cách thể hiện bài hát làm thế nào cho càng giống như càng xuất sắc với nhân vật mà họ phải hóa thân.GMTQ tiềm ẩn sẽ mang đến cho người theo dõi những thời gian thư giãn, đa số tràng cười thật tươi và không để nặng tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh. Các thí sinh sẽ nỗ lực thể hiện bài xích thi của chính bản thân mình bằng niềm tin tương ái và sự thân thiện như vào một gia đình.

Bạn đang xem: Gương mặt thân quen nhí tập 6


*

khuôn mặt thân quen - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - phổ biến KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 12 Full GMTQ- T12 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


09/07 01:37:07 832K 0.0
(2959)
hotnew
*

khuôn mặt thân thân quen - Tập 11 Full GMTQ- T11 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 11

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


02/07 01:33:02 2M 0.0
(2398)
hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/06 01:35:54 1M 0.0
(2508)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 01:36:35 1M 0.0
(1924)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 08

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


11/06 01:35:31 2M 0.0
(2858)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 07

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


04/06 01:31:55 1M 0.0
(2156)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


28/05 01:28:23 1M 0.0
(2751)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


21/05 01:32:24 2M 0.0
(2509)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 04

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


14/05 01:31:28 1M 0.0
(2285)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 03

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


08/05 01:27:59 2M 0.0
(2895)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - Tập 02

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


01/05 01:24:49 2M 0.0
(2443)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - Tập 01

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

Xem thêm: Phim Đấu Phá Thương Khung 2018 ), Phim Đấu Phá Thương Khung


24/04 01:37:29 4M 0.0
(7540)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 01:28:23 1M 0.0
(2751)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 6 - 01 GMTQ- T6 -1 Bad Girls (VÕ HẠ TRÂM) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


28/05 11:04 134K 0.0
(499)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 6 - 02 GMTQ- T6 -2 Ông buôn bản Em Number One (HÀ THÚY ANH) - khuôn mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 09:47 638K 0.0
(1283)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 6 - 03 GMTQ- T6 -3 Vũ Điệu Đam Mê (PHAN NGỌC LUÂN) - gương mặt Thân Quen 2016 - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


28/05 09:43 95K 0.0
(202)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 6 - 04 GMTQ- T6 -4 Ngày Đá Đơm Bông (ÁNH LINH) - khuôn mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 04:16 74K 0.0
(199)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 6 - 05 GMTQ- T6 -5 hoang mang lo lắng Style (ĐỖ DUY NAM) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 08:43 2M 0.0
(7722)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 6 - 06 GMTQ- T6 -6 Trích Đoạn Cải Lương "Bên cầu Dệt Lụa" (HÒA MINZY) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


28/05 18:11 909K 0.0
(4828)
hotnew
gương mặt thân thân quen - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full thông thường kết khuôn mặt Thân quen 2019: Thánh giả giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi cửa hàng quân

Chung kết #GươngMặtThânQuen2019: #Thánhgiảgiọng #NhậtThuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...


18/01 01:48:47 855K 9.0
9.0291 (5088)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân thân quen 2018 - thông thường kết : Duy Khánh đăng quang tiệm quân mùa 6

Gương Mặt thân quen 2018 - bình thường kết : Duy Khánh đăng quang cửa hàng quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...


02/09 01:49:36 1M 8.6
8.6195 (4462)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN thân quen 2017 - bình thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. Chương trình gương mặt Thân quen thuộc 2017 phạt sóng vào khoảng 21h00 - đồ vật 7 mặt hàng tuần ...


08/08 02:10:07 1M 8.2
8.1902 (3923)
hotnew
khuôn mặt thân quen - năm 2016 Full GMTQ- năm 2016 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - phổ biến KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - năm ngoái Full GMTQ- năm ngoái Full khuôn mặt Thân Quen 2015 Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


05/07 01:30:24 761K 0.0
(1407)
hotnew
khuôn mặt thân quen - năm trước Full GMTQ- 2014 Full gương mặt Thân Quen năm trước - Mùa 2 Tập 12

Đây là kênh Youtube bằng lòng của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


15/04 01:35:31 1M 0.0
(2206)
hotnew
gương mặt thân thân quen - 2013 Full GMTQ- 2013 Full khuôn mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube phê chuẩn của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...