GIẢI BÀI TẬP LÝ 10

Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) chức năng vào một vật vận động tròn số đông và tạo ra cho vật gia tốc hướng tâm.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 10

Bài 2: a) Lực-hướng-tâm tất cả phải là 1 trong loại lực new như lực thu hút hay không?

b) giả dụ nói (trong lấy ví dụ sgk) vật chịu đựng 4 lực P, N, Fmsn , Fht thì đúng giỏi sai? trên sao?

HD: a) Lực-hướng-tâm ko phải là một trong những loại lực bắt đầu như lực hấp dẫn, lực-hướng-tâm rất có thể là một lực hoặc hòa hợp lực của các lực chúng ta đã học

b) b) nếu như nói (trong ví dụ sgk) vật chịu 4 lực P, N, Fmsn , Fht thì sai

Bài 3: Nêu một vài ứng dụng của vận động li tâm?

Máy cầm li tâm

Bài 4: Một đồ vật có cân nặng m = 20g đặt ở mép một loại bàn quay. Hỏi phải quay bàn cùng với tần số vòng lớn số 1 là bao nhiêu để vật không trở nên văng thoát khỏi bàn? cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma giáp nghỉ cực lớn bằng 0,08N.

Ta có: f = 1/T = w/2π => w = 2πf = w² = 4π² f²

Lực phía tâm tác dụng vào vật:

F = mw²r = m.4 π² f²r = 20.10 -³ . 4 .(3,14)² .f² = 8.10-² . 9,8596 .f²

Để đồ không văng thoát khỏi mặt bàn ta yêu cầu có:

F = Fmsn ⇔ 8.10-² . 9,8596 . F² = 8.10-²


Vậy muốn vật không biến thành văng ra khỏi mặt bàn thì tần số xoay của bàn lớn nhất là: f = 0,31 s-1

Bài 5: Một xe hơi có cân nặng 1200 kg vận động đều qua 1 đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với vận tốc 36km/h. Hỏi áp lực của xe hơi vào mặt con đường tại điểm tối đa (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn ước vượt là 50m. Rước g = 10m/s2.

Xem thêm: Mỹ Nhân Tâm Kế - Xem Phim Vạn Phụng Chi Vương

A. 11 760N

B. 11 950N

C. 14 400N

D. 9 600N

HD. Khi hoạt động đến điểm trên cao nhất, các lực tính năng lên xe pháo được biểu diễn như hình vẽ:


Phương trình định hiện tượng II Niu- tơn cho:→P + →N = →Fht (1)

Chọn chiều dương hướng vào tâm, chiếu phương trình (1) lên phương bán kính ta được

N = 9 600N ( N = Q = áp lực đè nén lên cầu)

Bài 6: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở chiều cao h bằng nửa đường kính R của Trái Đất. Mang lại R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. 

Hãy tính vận tốc và chu kì con quay của vệ tinh.

 Khi vệ tinh chuyển động tròn những quanh trái đất, lực thu hút giữa trái đất và vệ tinh đóng vai trò là lực hướng-tâm. Ta có:

Mặt khác:

(2)

Từ (1) (2) cùng (3) =>

Vận tốc góc của vệ tinh:

v = wR = w(2R)

Chu kì tảo của vệ tinh:

Bài 7: Hãy lý giải các hiện tượng dưới đây bằng chuyển động li tâm:

a) đến rau sẽ rửa vào rổ rồi vẩy một lúc thì rao nước

b) Thùng giặt quần áo của dòng sản phẩm giặt có nhiều lỗ thủng bé dại ở bao phủ thành (Hình 14.8) . ở công đoạn vắt nước, van xả nước mở ra và thùng quay cấp tốc làm quần áo ráo nước.

Đáp án: a) Lực liên kết giữa giọt nước và rau có mức giá trị cực đại nhất định. Khi ta vẩy nhanh, lực liên kết này bé dại hơn lực hướng tâm quan trọng nên không giữ lại được những giọt nước hoạt động tròn theo rau. Mang đến nên các giọt nước văng qua lỗ của rổ ra phía bên ngoài => Rau sẽ ráo nước cấp tốc chóng

b) giống như trên lực link giữa giọt nước và quần áo này nhỏ dại hơn lực hướng-tâm cần thiết nên không giữ được những giọt nước hoạt động tròn theo xống áo nên các giọt nước văng ra theo các lỗ nhỏ dại ở thành xung quanh ra bên ngoài làm cho áo quần ráo nước.