Giá Điện Sản Xuất 2017

Theo đó, giá cả sản xuất marketing điện năm 2017 được kiểm soát và điều chỉnh với mức chi phí mới là 1.667,77 đồng/kWh (chưa bao hàm thuế giá trị gia tăng), tăng 0,15% đối với năm 2016.

Bạn đang xem: Giá điện sản xuất 2017

Báo cáo của bộ Công yêu đương chỉ rõ, vấn đề điều chỉnh giá bán điện lần này được tiến hành trên cơ sở hiệu quả kiểm tra ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 đã được kiểm toán hòa bình và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong số đó có để ý đến các yếu tố tăng giảm túi tiền đầu vào và các khoản túi tiền chưa tính vào túi tiền sản xuất, sale điện năm 2017.

*
Ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng viên Điều ngày tiết Điện lực nhà trì cuộc họp báo ra mắt chi phí tổn sản xuất kinh doanh điện năm 2017

Cụ thể, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện được là 174,65 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,24%, thấp rộng 0,36% so với chiến lược và thấp hơn 0,33% so với phần trăm tổn thất năng lượng điện năng thực tế của EVN năm năm nhâm thìn (7,57%).

Tổng túi tiền sản xuất sale điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng cung cấp tài sản cố định và vật tứ thu hồi, thu nhập cá nhân từ chuyển động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong giá thành sản xuất marketing điện); giá cả sản xuất marketing điện năm 2017 là 1.667,77 đ/kWH (tăng 0,15% so với năm 2016), trong số ấy bao gồm:

Tổng giá cả khâu phát điện là 220.915,64 tỷ đồng, tương xứng với ngân sách khâu phát điện theo năng lượng điện thương phẩm là 1.264,89 đ/kWh.

Tổng ngân sách khâu truyền cài đặt điện là 17.997,75 tỷ đồng, tương xứng với chi tiêu khâu truyền cài điện theo điện thương phẩm là 103,05 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối, nhỏ lẻ điện là 51.249,16 tỷ đồng, tương ứng với túi tiền khâu truyền tài điện theo điện thương phẩm là 103,05 đ/kWh.

Xem thêm: Giá Vé Vào Công Viên Yên Sở, Hướng Dẫn Dã Ngoại Công Viên Yên Sở Trong 1 Ngày

*
Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 được kiểm soát và điều chỉnh với mức chi phí mới là 1.667,77 đồng/kWh (chưa bao hàm thuế quý giá gia tăng), tăng 0,15% so với năm 2016

Doanh thu buôn bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ việt nam đồng (tương ứng giá cả điện mến phẩm bình quân tiến hành là 1.661,19 đồng/kWh). Tuy nhiên, tình hình thủy văn năm 2017 đã ảnh hưởng làm giảm chi tiêu sản xuất marketing điện.

Một vài tại sao làm giảm ngân sách sản xuất marketing điện được bộ Công Thương chỉ ra rằng đó là vì giá than năm 2017 tăng trung bình khoảng 5,7% đối với năm năm 2016 và bởi giá dầu DO, FO bình quân năm 2017 tăng theo lần lượt là 21,95% với 32,84% so với năm 2016.

Nguyên nhân trang bị hai, là vì tỷ giá chỉ đồng đô la mỹ (USD) năm 2017 tăng 1,56% đối với năm 2016. Tỷ giá chỉ USD trung bình năm 2017 là 22.749 đồng/USD, tăng 250 đồng/USD đối với tỷ giá chỉ USD trung bình năm 2016...

Tổng cộng chuyển động sản xuất marketing điện năm 2017 và các chuyển động liên quan đến chuyển động điện năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ vnđ (không tính tới thu nhập cá nhân từ sản xuất).

Các khoản giá thành chưa tính vào túi tiền sản xuất, sale điện 2017 bao gồm: số dư chênh lệch tỷ giá chỉ được hạch toán vào chi tiêu sản xuất marketing điện của Tổng công ty Truyền mua điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng. Khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2017 là khoảng chừng 3.071,14 tỷ đồng.


cung cấp nhiều hơn cho bạn Việt vào Cuộc chuyển vận “Người vn ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”