*

Bạn đang xem: Top 9 trang web dịch tiếng anh chuyên ngành chuẩn nhất, tốt nhất

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Tính Chất Của Đường Trung Trực Là Gì? Tính Chất, Dạng Bài Tập Có Lời Giải Từ A

Từ điển Anh Việt chăm ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại rượu cồn từ dịch, thông dịch to translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh sang tiếng Việt đưa sang, biến thành lớn translate emotion into kích hoạt biến đổi tình cảm thành hành động to lớn translate dream into reality đổi mới ước mơ thành lúc này khổng lồ translate opetry into music chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ lớn translate Lenin"s teachings into reality tiến hành lời dạy của Lê-nin giải thích, xem là kindly translate xin ông vui lòng lý giải rõ mang đến ý ông mong nói vị not translate my hesitation as ill-will xin anh chớ coi sự ngần ngừ của tôi là thiếu nhã ý thuyên gửi (một vị giám mục) quý phái địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang đến tịnh tiến chăm ngành kinh tế tài chính phiên dịch siêng ngành kỹ thuật biên dịch biến đổi chuyển đổi dịch dịch rời gán thông dịch Lĩnh vực: toán và tin dịch, thông dịch phân bổ Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh tịnh tiến siêng ngành chuyên môn Lĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thông dịch, biên dịch
*