Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm năm 2016 được tải các nhất là tổng hợp đều đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh của những trường gồm đáp án đi kèm. Đây đang là tài liệu tham khảo và luyện tập tốt nhất dành cho những em học sinh lớp 3 trước khi bước vào kỳ thi học tập kì 2 sắp tới. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học sinh cùng cài đặt về tài cỗ đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 để ôn tập và tham khảo nhé!

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm học năm ngoái - 2016

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng im năm học năm trước - 2015

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học năm trước - 2015

Tổng đúng theo đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm năm 2016 được tải những nhất

1. Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học năm ngoái - 2016 theo Giáo trình Let"s go 1A


I. Put the words next lớn the correct picture: (2.5 points)

a yellow rectangle markers two purple ovals

a bag see the board fat

II. Unscramble & write : (2,5 points)

0. These/ What/ are/? => What are these?

1. Count/ I / ten/ can/ to

=>............................................

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm

2. Color/ these/ What/ are/?

=>............................................

3. Meet/ nice/ you/ to/ It"s

=>............................................

4. Is/ grandmother/ This/ my

=>............................................

5. Sister/ tall/ and/ is/ pretty/ My

=>............................................

(còn nữa)

2. Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Lương Điền, hải dương năm học 2015 - 2016

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen và number. (1pt).

Xem thêm: 8 - Tiểu Thư Vào Bếp

Question 2: Listen và color. There is an example for you. (1 pt)


Question 3: Listen và draw the lines. There is an example for you. (1 pt)

(còn nữa)

3. Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngọc Đường, Hà Giang năm học 2015 - 2016

PART 1. LISTENING (20 minutes) - PHẦN 1. NGHE (20 phút)

Question 1. Listen & number. Nghe với đánh số (1pt)

Question 2: Listen và write T (true) or F (False). Nghe với viết T (đúng) F (sai)(1pt)

Question 3: Listen & draw the lines. Nghe và nối (1pt)

(còn nữa)

4. Đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 3 trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, Bình Định năm học năm ngoái - 2016


PART I. VOCABULARY và STRUCTURE: (4 points)

Question 1: Choose the best answer: (2 points)

1/ What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. Doing B. Making C. Playing

2/ Has she got any pet? – No, she_____.

A. Has B. Hasn"t C. Haven"t

3/ How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4/ What"s Mai doing? – She ______.

A. Play cycling B. Cycling C. Cycles

5/ How old is your_______? – He"s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6/ What is the ______ like today?

A. Activity B. Colour C. Weather

7/ _______ many cats vày you have?

A. Why B. How C. What

8/ What _____ are your dogs? – They are black and white.

A. Colour B. Yellow C. Sunny

Question 2: Choose the odd one out: (2 points)

9. A. Mother B. School C. Father D. Sister

10. A. Big B. Book C. Pen D. Ruler

11. A. Bedroom B. Kitchen C. Bathroom D. Garden

12. A. She B. He C. Living room D. I

13. A. Sunny B. Windy C. Rainy D. Tortoise


14. A. Am B. Weather C. Are D. Is

15. A. Dog B. Bird C. Fish D. Robot

16. A. North B. South C. Central D. Binh Dinh

(còn nữa)

5. Đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 3 trường đái Học thị xã Ân Thi, Hưng yên năm học năm ngoái - 2016

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1: Listen và match (1 point)

Question 2: Listen và number (1 point)

(còn nữa)


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
baovetiengiang.com
56
Lượt tải: 12.899 Lượt xem: 37.249 Dung lượng: 5,1 MB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải những nhất baovetiengiang.com Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA