Lưu ý ngày 13 tháng tư năm 2022

Do sự cố cách xử trí dữ liệu, Sở Y Tế nơi công cộng baovetiengiang.comlifornia sẽ không còn công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu bây giờ sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng bốn năm 2022.

Bạn đang xem: Cập nhật thông tin mới nhất


baovetiengiang.comlifornia sẽ theo dõi tài liệu để thế rõ tình hình lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về baovetiengiang.com mắc, baovetiengiang.com tử vong và bạn được xét nghiệm


Tỷ lệ phần trăm dân số đã tiêm vắc-xin được tính bằng phương pháp lấy số dân sẽ tiêm một thang hoặc đủ liều vắc-xin phân tách cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ phần trăm dân số đang tiêm vắc-xin đang được update liên tục nhờ vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tè bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ phần trăm này hoàn toàn có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi những cơ quan liêu y tế tất cả thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tất cả mức trung bình mỗi ngày là mức mức độ vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin đang tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các baovetiengiang.com mắc có thời hạn trễ là 8 ngày.Số baovetiengiang.com tử vong có thời hạn trễ là 22 ngày do report chậm.Các xét nghiệm có thời gian trễ là một trong ngày.Dữ liệu về baovetiengiang.com mắc và baovetiengiang.com tử vong từ các quận Los Angeles cùng San Diego có thời hạn trễ là thêm 1 ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời gian trễ là một ngày.Các mẫu mã số dân số được sử dụng cho xác suất trên 100 nghìn tín đồ nằm trong dự đoán về dân sinh của Sở Tài chính baovetiengiang.comlifornia đến năm 2020.Các baovetiengiang.com xét nghiệm có kết quả dương tính dựa trên mức vừa phải 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế công cộng baovetiengiang.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp ngăn ngừa bệnh nặng, cứu sống và sút sự nhiễm của COVID-19. Càng không ít người tiêm vắc-xin thì năng lực vi-rút lây lan, bỗng biến và thậm chí có chức năng trở nên nguy hiểm hơn sẽ càng phải chăng đi. Vắc-xin đã giúp hoàn thành đại dịch này.
các baovetiengiang.com COVID-19 trong tư tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy hại mắc COVID-19 baovetiengiang.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số baovetiengiang.com mắc hàng tuần trên 100 nghìn fan Số baovetiengiang.com mắc trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi đề cập lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số baovetiengiang.com không tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: UCOUNT Số baovetiengiang.com đang tiêm vắc-xin bên trên 100 ngàn người: VCOUNT Số baovetiengiang.com đang tiêm mũi kể lại trên 100 nghìn người: BCOUNT Số baovetiengiang.com nhập viện vì chưng COVID-19 trong bốn tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện vì mắc COVID-19 baovetiengiang.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nói lại. Số baovetiengiang.com nhập viện sản phẩm tuần bên trên một triệu con người Số baovetiengiang.com vào viện trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nói lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số baovetiengiang.com nhập viện không tiêm vắc-xin trên một triệu người: UCOUNT Số baovetiengiang.com nhập viện vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số baovetiengiang.com nhập viên vẫn tiêm mũi đề cập lại trên một triệu người:BCOUNT những baovetiengiang.com tử vong do COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong bởi vì COVID-19 baovetiengiang.como hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nói lại. Số baovetiengiang.com tử vong mặt hàng tuần bên trên một triệu người Số baovetiengiang.com tử vong bên trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nói lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số baovetiengiang.com tử vong chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số baovetiengiang.com tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số baovetiengiang.com tử vong vẫn tiêm mũi kể lại trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số baovetiengiang.com mắc, số baovetiengiang.com nhập viện và baovetiengiang.com tử vong chưa được tiêm và được tiêm vắc-xin. Tài liệu được update vào sản phẩm công nghệ Sáu.


baovetiengiang.com mắc, baovetiengiang.com vào viện hoặc tử vong vẫn tiêm vắc-xin là baovetiengiang.com mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở tín đồ đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một liều Johnson và Johnson tối thiểu 2 tuần trước khi người kia có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.baovetiengiang.com mắc đã tiêm mũi kể lại, baovetiengiang.com nhập viện hoặc tử vong là baovetiengiang.com mắc đang tiêm mũi nói lại, baovetiengiang.com nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin nhắc lại hoặc bức tốc vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, ít nhất 2 tuần trước lúc người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. baovetiengiang.com mắc, baovetiengiang.com vào viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là baovetiengiang.com mắc, vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu vật này thực hiện dữ liệu của những người tự 12 tuổi trở lên trên được tích lũy trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này có độ trễ dữ liệu. Bài toán đối chiếu các baovetiengiang.com mắc COVID-19 (bao có cả nhập viện với tử vong) và triệu chứng tiêm chủng ra mắt trên đại lý hàng tuần, nên đóng góp thêm phần gây ra một số trong những chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ vào việc báo cáo tự nhiên những baovetiengiang.com mắc và nhập viện, cùng số liệu về baovetiengiang.com tử vong tất cả độ trễ mập hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu đồ dùng mỗi Thứ tư hàng tuần. Khi chúng tôi xuất phiên bản các biểu đồ vật này:Biểu đồ vật về baovetiengiang.com mắc cùng nhập viện bao gồm độ trễ 17 ngày.Biểu đồ dùng về baovetiengiang.com tử vong tất cả độ trễ 24 ngày.Chúng tôi đào thải một số tài liệu không đầy đủ gần đây để bội nghịch ánh chính xác các xu hướng trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng cho những người dân baovetiengiang.comlifornia bên trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn đái bang

Số baovetiengiang.com mắc với baovetiengiang.com tử vong

baovetiengiang.comlifornia gồm 8,797,890 những baovetiengiang.com nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang lại 90,382 baovetiengiang.com tử vong.

Xem thêm: Xem Phim Khách Điếm Long Môn Vietsub Hd, Phim Khách Điếm Long Môn


Số baovetiengiang.com lây lan được xác nhận ở baovetiengiang.comlifornia Số baovetiengiang.com lây truyền được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_baovetiengiang.comses toàn bô baovetiengiang.com lây lan được xác thực new_baovetiengiang.comses baovetiengiang.com mắc mới (tăng new_baovetiengiang.comses_delta_1_day) new_baovetiengiang.comses baovetiengiang.com mắc mới (giảm new_baovetiengiang.comses_delta_1_day) baovetiengiang.comses_per_100k_7_days baovetiengiang.com mắc trên 100 nghìn bạn (mức vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng giai đoạn Ngày report Mọi thời gian 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ thành phần số baovetiengiang.com mắc vừa đủ 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE baovetiengiang.com Mắc: baovetiengiang.comSES Mức vừa đủ 7 ngày Số baovetiengiang.com mắc bên trên 100 nghìn bạn baovetiengiang.com Mắc Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Đang đợi xử lý tài liệu không vừa đủ trong đều ngày vừa mới đây
> các baovetiengiang.com tử vong được xác nhận ở baovetiengiang.comlifornia Số baovetiengiang.com tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths toàn bô baovetiengiang.com tử vong được chứng thực new_deaths baovetiengiang.com tử vong bắt đầu (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths baovetiengiang.com tử vong new (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số baovetiengiang.com tử vong trên 100 nghìn fan (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi lúc 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE baovetiengiang.com Tử Vong: DEATHS Mức vừa phải 7 ngày Số baovetiengiang.com tử vong bên trên 100 nghìn người baovetiengiang.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang hóng xử lý tài liệu không không hề thiếu trong số đông ngày vừa mới đây

Dữ liệu nguồn về các baovetiengiang.com mắc với baovetiengiang.com tử vong được xác nhận. Tài liệu được cập nhật vào Thứ tía và trang bị Sáu.


Số liệu cấp thiết hiện đúng mực những đổi khác thực tế hàng ngày vì những kết quả này bao hàm các baovetiengiang.com mắc từ trước cho tới ngày hôm qua.Ngày sự kiện là ngày dự kiến sẽ ra mắt sự kiện. Đây là mối cung cấp dữ liệu chính xác nhất theo thời gian.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế nơi công cộng baovetiengiang.comlifornia.Số baovetiengiang.com mắc bao hàm cả đều người của nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành lao lý Di Trú và Hải quan tiền Hoa Kỳ, những cơ sở kìm hãm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là một trong những ngày.Số baovetiengiang.com mắc âm là do công tác bảo đảm an toàn chất lượng dữ liệu, bao gồm xóa bỏ các baovetiengiang.com trùng lặp.Số baovetiengiang.com tử vong âm theo report có nghĩa là phần nhiều baovetiengiang.com tử vong nhưng mà trước đó được cho là vì COVID-19 tuy vậy được khẳng định là không liên quan đến COVID-19.Các mẫu mã số dân số trong những biểu đồ vật này phía bên trong dự báo về số lượng dân sinh của Sở Tài chính baovetiengiang.comlifornia đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số hiệu quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên baovetiengiang.comlifornia là 166,494,622, tăng 940,973 xét nghiệm so với tổng số của từ lâu đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 hôm qua là 6.0%.


> tổng cộng xét nghiệm sinh sống baovetiengiang.comlifornia tổng thể xét nghiệm sinh sống Quận REGION total_tests_performed tổng số xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm new được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi thời điểm 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng thể Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số baovetiengiang.com xét nghiệm bên trên 100 nghìn bạn Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong phần đông ngày vừa mới đây
> Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính sống baovetiengiang.comlifornia Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính nghỉ ngơi Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days giảm so cùng với 7 ngày trước hồ hết lúc 6 tháng 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE xác suất xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử lý Tỉ lệ vào 7 ngày tài liệu không rất đầy đủ trong rất nhiều ngày vừa mới đây

Dữ liệu nguồn về toàn bô baovetiengiang.com xét nghiệm và xác suất dương tính. Tài liệu được update vào Thứ cha và đồ vật Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế chỗ đông người baovetiengiang.comlifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày báo cáo cho những xét nghiệm trước thời điểm ngày 5 tháng 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng cộng ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được xem bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho tổng thể xét nghiệm phân tử đã thực hiện. Xác suất dương tính bao hàm cả hồ hết người của nhà tù của đái bang và liên bang, những cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành cơ chế Di Trú với Hải quan tiền Hoa Kỳ, các cơ sở giam cầm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu xét nghiệm trường đoản cú quận Los Angeles có thời gian trễ là một ngày.Tỷ lệ dương tính vẫn được report trước đây là mức vừa phải trong 14 ngày.Các mẫu số dân số trong số biểu thứ này bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài thiết yếu baovetiengiang.comlifornia đến năm 2020.

Nhập viện

Tổng số baovetiengiang.com nhập viện bởi nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại baovetiengiang.comlifornia là 1,708, an increase of 66 so với tổng số baovetiengiang.com bệnh của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do những baovetiengiang.com lây truyền COVID-19 đã xác nhận tại baovetiengiang.comlifornia là 208, an increase of 5 so với tổng số của cách đây không lâu đó.


> Số bệnh nhân nhập viện bởi vì mắc COVID-19 làm việc baovetiengiang.comlifornia Số người bị bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 sống Quận REGION Số người mắc bệnh ICU bởi vì mắc COVID-19 nghỉ ngơi baovetiengiang.comlifornia Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 ngơi nghỉ Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện vì chưng mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh nhập viện rộng so với tổng thể của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh nhập viện rộng so với tổng thể của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số bệnh nhân ICU bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân ICU rộng so với tổng cộng của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng thể của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) nhập viện ICU số đông lúc 6 mon 90 ngày Ngày report Mức vừa đủ 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người mắc bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức trung bình 14 ngày của số người mắc bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số giường tại ICU nghỉ ngơi baovetiengiang.comlifornia Số nệm tại ICU làm việc Quận REGION TOTAL chóng tại ICU còn trống CHANGE nhiều giường trên ICU còn trống hơn so với tổng cộng của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống rộng so với toàn bô của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã tất cả tổng số VALUE chóng tại ICU còn trống. Hồ hết lúc 6 mon 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số người mắc bệnh nhập viện cùng vào Đơn Vị âu yếm Đặc Biệt (Intensive baovetiengiang.comre Unit, ICU) vì mắc COVID-19. Tài liệu được update vào Thứ tía và máy Sáu.