Cảm âm tình xưa nghĩa cũ, một bạn dạng cảm âm giỏi của một bài bác hát đã từng là phiên bản nhạc hot của một thời, và tới lúc này bài tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đấy rất hót. Bản cảm âm chuẩn và vừa đủ gồm 3 tone cao cùng thấp ca khúc tình xưa nghĩa cũ trên baovetiengiang.com tủ sách sáo trúc.

Bạn đang xem: Cảm âm tình xưa nghĩa cũ 2


Cảm âm tình xưa nghĩa cũ 3 tone

Cảm âm bài bác tình xưa nghĩa cũ tone rẻ thổi tự nốt La.

Xem thêm: Cách Lập Tài Khoản Icloud Trên Máy Tính, Cách Đăng Ký Icloud Trên Web Từ Máy Tính

Tone nay hay được dùng hơn

La la do2 re2 fa2 mi2La do2 re2 re2, do2 la do2 fa re solSol fa sol la do2, sol la do2 do2 mày reRe la sol fa re vì re mày re doLa la do2 re2 fa2 mi2, la do2 re2 re2 do2 la do2 fa re solSol fa sol la do2, sol la do2 do2 mi reRe la sol fa re fa do re faSol fa sol re2 do2 la sol fa sol laLa sol la do2 re2 do2 re2 mi2 re2Re2 la do2 fa2 re2 do2 la do2 solSol la sol fa sol fa sol la do2Fa2 re2 do2 la sol la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2La do2 re2 re2, do2 la do2 fa re solSol fa sol la do2, sol la do2 do2 mày reRe la sol fa re fa do re fa

Cảm âm bài bác tình xưa nghĩa cũ tone cao thổi từ bỏ nốt Re2

Re2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 La2Re2 Fa2 Sol2 Sol2, Fa2 Re2 Fa2 La# Sol Do2Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La SolSol Re2 Do2 La# Sol Fa Sol La Sol FaRe2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 La2, Re2 Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 La# Sol Do2Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La SolSol Re2 Do2 La# Sol La# Fa Sol La#Do2 La# Do2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 La# Do2 Re2Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2Sol2 Re2 Fa2 La#2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Do2Do2 Re2 Do2 La# Do2 La# Do2 Re2 Fa2La#2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 La#2 La2 Sol2 Fa2Re2 Fa2 Sol2 Sol2, Fa2 Re2 Fa2 La# Sol Do2Do2 La# Do2 Re2 Fa2, Do2 Re2 Fa2 Fa2 La SolSol Re2 Do2 La# Sol La# Fa Sol La#

Cảm âm bài bác tình xưa nghĩa cũ tone cao thổi từ bỏ nốt Mi2.

Bản này không tồn tại thăng giáng nốt tối đa là Do3

Mi2 Mi2 Sol2 La2 Do3 Si2Mi2 Sol2 La2 La2, Sol2 Mi2 Sol2 Do2 La Re2Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2, Re2 Mi2 Sol2 Sol2 si mê LaLa Mi2 Re2 Do2 La Sol La đắm say La SolMi2 Mi2 Sol2 La2 Do3 Si2, Mi2 Sol2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Do2 La Re2Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2, Re2 Mi2 Sol2 Sol2 si LaLa Mi2 Re2 Do2 La Do2 Sol La Do2Re2 Do2 Re2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Si2 La2La2 Mi2 Sol2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2Do3 La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Do3 Si2 La2 Sol2Mi2 Sol2 La2 La2, Sol2 Mi2 Sol2 Do2 La Re2Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2, Re2 Mi2 Sol2 Sol2 mê say LaLa Mi2 Re2 Do2 La Do2 Sol La Do2

Shop sáo trúc Lãng Tử: chăm sáo ngang trúc nứa, sáo bầu, sáo mèo, tiêu chén bát khổng, tiêu trúc tím, các loại sáo Tàu được nhập vào trực tiếp từ bỏ Trung Quốc. Các bạn có nhu cầu có thể gạnh thăm Shop sáo trúc uy tín chất lượng
*
Shop buôn bán sáo trúc giá bèo - ship hàng toàn quốc
*
Click nhằm vào xem và tải sáo trúc, tiêu, ...