Excel mang đến baovetiengiang.com 365 Excel mang lại baovetiengiang.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn áp dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị vào một phạm vi thỏa mãn nhu cầu tiêu chí mà các bạn xác định. Ví dụ: mang sử trong một cột chứa những số, các bạn chỉ ao ước tính tổng số đông giá trị to hơn 5. Bạn có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, bạn cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị khớp ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: cách làm =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng những giá trị vào phạm vi C2:C5, trong những số ấy các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sum trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về công dụng không đúng mực khi các bạn dùng nó nhằm khớp những chuỗi dài hơn nữa 255 ký kết tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF bao gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tốt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn hoàn toàn có thể chứa những ngày ở format Excel tiêu chuẩn (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Tất cả thể bao gồm các ký tự đại diện - lốt chấm hỏi (?) nhằm khớp với ngẫu nhiên ký tự solo nào, dấu sao (*) nhằm khớp với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một vết chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy gõ dấu bổ (~) trước cam kết tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được biểu lộ là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range có cùng kích cỡ và những thiết kế với dải ô. nếu không thì hiệu suất rất có thể sẽ cách trở và cách làm sẽ tính tổng một dải ô bước đầu với ô đầu tiên trong ô sum_range nhưng bao gồm cùng kích cỡ với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được xem tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: 4 Cách Tra Cứu Tin Nhắn Vinaphone Chi Tiết Từng Số, Access Denied

Giá trị bất động đậy sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị tài sản to hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị gia tài bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng dưới đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Giả dụ cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của tổng thể thực phẩm trong nhóm "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn bộ thực phẩm trong đội "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn thể thực phẩm tất cả tên hoàn thành là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn cục thực phẩm không phía trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng toàn bộ các tham đối đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm SUMSQ cộng các giá trị sau khoản thời gian thực hiện tại phép toán bình phương bên trên mỗi quý hiếm đó