Vâng, sau thời điểm soạn xong xuôi hết một mớ tài liệu, đến lúc in ra thì mới thấy thiếu thốn thiếu cái gì đó chưa in ???

Thì ra là thiếu cái trang bìa mặt ngoài. Chúng ta nào đang làm khóa luận, report hay tài liệu nào đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì phản hồi điểm danh nghịch coi