Bưu Điện Việt Nam Bao Nhiêu Lần Phát Hành Tem

mừng đón Đại hội Đảng cùng sản việt nam lần trang bị XII, Cổng tin tức điện tử Bưu điện việt nam xin reviews các bộ tem Bưu chính vn đã phát hành xin chào mừng những kỳ Đại hội Đảng cùng sản Việt Nam.


Bạn đang xem: Bưu điện việt nam bao nhiêu lần phát hành tem

*

1. Đại hội Đảng Lao động nước ta lần máy III (MS 073)

*

2. Đại hội Đảng lần lắp thêm IV (MS 317)


*

Xem thêm: Cách Chèn Âm Thanh Vào Video Đơn Giản, Nhanh Chóng, Cách Thêm Một Bản Âm Thanh Vào Video

3. Đại hội IV Đảng cộng sản nước ta (MS 318)

*

4. Đại hội Đảng cùng sản việt nam lần máy V (bộ 1) (MS 388)

*

5. Đại hội Đảng cộng sản nước ta lần sản phẩm công nghệ V (bộ 2) (MS 390)

*

6. Đại hội VI Đảng cùng sản vn (MS 504)

*


*

7. Tiến hành Nghị quyết Đại hội VI Đảng cùng sản việt nam (MS 531)

*

8. Chào đón Đại hội lần thứ VII Đảng cùng sản vn (MS 620)

*

9. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cùng sản nước ta lần đồ vật VII (MS 634)

*

10. Mừng đón Đại hội lần vật dụng VIII Đảng cùng sản nước ta (MS 724)

*

11.Thựchiện quyết nghị Đại hội Đảng cộng sản vn lần máy VIII (MS 746)

*

12. Chào đón Đại hội Đảng cộng sản vn lần trang bị IX (MS 860)

*

13. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng cùng sản việt nam (MS 878)

*

14. Chào đón Đại hội Đảng cùng sản nước ta lần thứ X (MS 945)

*

15. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thiết bị X (MS 958)

*

16. Chào đón Đại hội Đảng cộng sản nước ta lần trang bị XI (MS 945)