Công ty bảo vệ ở Tiền Giang | Ông Thẻng (54 tuổi, ngụ Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang) cho biết theo lịch trình. Khoảng 40 ngày nữa tàu sẽ về đất liền. Tuy không trực tiếp với mặt trên tàu cá. Nhưng ông Thẻng cho biết siêu tán đồng sở hữu việc